قابلیت پیاده روی ( پیاده پذیری)- 1

ارسال شده در توسط معینی
عابرشهر | AberShahr > مقالات > قابلیت پیاده روی ( پیاده پذیری)- 1

قابلیت پیاده مداری [1]  بطور عام  برای توصیف محیط فیزیکی پیاده بکار برده می شود  مطالعات زیادی در سالهای اخیر در مورد اثر محیط مصنوع بر رفتار عابر پیاده انجام گرفته است و نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین محیط مصنوع و رفتار عابر پیاده وجود دارد.   من قابلیت پیاده روی  را قبلا پیاده مداری ترجمه کردم و اولین بار آنرا در مقاله “افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی بسوی شهر های انسانی تر” در مجله علمی -پژوهشی هنرهای زیبا ی  دانشگاه تهران  شماره 27 پاییز 1385 در صفحات 5-16 بکار بردم . هر چند همان موقع برای یافتن واژه ای بهتر تلاش کردم اما واژه مناسب تری نیافتم. دگر باردر عنوان کتابم  “شهرهای پیاده مدار ” که بتازگی چاپ شده باز هم همین واژه را استفاده کرده ام

اخیرا با یکی از عزیزان که با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری دارد بر سر چند واژه مشابه نظیر عابر پیاده ، پیاده مداری مشورت کرده و با هم بر روی معادل “پیاده پذیر” که می تواند مشابه واژه مهمان پذیر یا چرا پذیر که مکان یا محیطی را توصیف می کند توافق کردیم با این وجود من این واژه را به فرهنگستان ارایه و منتظر پاسخ آنها برای قبول یا جایگزینی آن هستم. اگر دوستان بتوانند در این باره مرا یاری کنند سپاسگزار خواهم شد

 

مرادم از مطلب این پست بیشتر پرداختن به  طرحهای پیاده پذیری / پیاده مداری است  این طرحها به چه مسایلی  بیشتر توجه می کنند و پیاده پذیری/ پیاده مداری را با چه  شاخص هایی اندازه گیری می کنند . بر اساس طرح پیاده پذیر شهر کانزاس در ایالت میسوری امریکا (2003) ،  طرح پیاده پذیری/ پیاده مداری  بایستی موارد زیر را مورد توجه قرار دهد

 1.        پیشنهاداتی را برای ایمنی پیادگان فراهم کند

2.        میزان تقاضا را در محیط/مسیر  پیاده پیش بینی کند

3.        راهنمای سیستماتیک برای سنجش کیفیت مسیرهای پیاده باشد

4.        پیشنهاداتی را برای طراحی و اجرای زیر ساختهای مسیر پیاده فراهم سازد

5.        آموزش و تحکیم قوانین اجرایی را ارتقاء دهد

6.        تعمیر و نگهداری مسیرهای پیاده را ترویج کند

7.        بهبود استراتژی سرمایه گذاری و برنامه های تشویقی برای راحتی و امنیت پیادگان فراهم آورد.

ارایه این طرح ها همانند طرح های جامع پیاده [2] که برای بسیاری از شهرهای پیشرفته تهیه/ در حال تهیه و اجرایی شده اند. بمظور ارتقاء کیفیت محیط شهری و افزایش سهم پیادگان برای جابجایی در شهر برای فواصل کوتاه و ایجاد تسهیلات برای آنها  با توجه به فواید گوناگون پیاده روی برای مردم می باشد در این طرحها تلاش می شود تا تسهیلات و زیرساخت های لازم و مورد نیاز پياده روي ودوچرخه سواري تقویت و موانع سر راه آنها بر طرف و اصلاح گردد . در مورد طرحهای جامع پیاده در پست های آینده بیشتر توضیح خواهم داد. (این مطلب ادامه دارد)

 


[1] Walkability

[2] Pedestrian Master Plans

معینی
smmoeini@gmail.com
سلام، به عابر-شهر خوش آمدید. اینجا وبگاه شخصی سید محمد مهدی معینی فارغ التحصیل دکترای شهرسازی با گرایش برنامه ریزی شهری از دانشگاه نیوکاسل-انگلستان است. تحصیل و زندگی در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی همراه با بیش از 20سال سابقه کار اجرایی و پژوهشی در مدیریت شهر تهران تجربه ای بس گرانقدر است که امیدوارم بتوانم از این طریق حاصل آنرا به دیگران انتقال دهم.