Public Transportation

عابرشهر | AberShahr > Public Transportation

پروژه Eglinton Crosstown LRT چالش و مزیت

تراموا که درتورنتو به نام Streetcar نام برده می شود تاریخچه ای بس طولانی دارد که نشان دهنده رشد و توسعه شهر در بیش از یک و نیم قرن است. در این ارتباط می توان به ترامواهای اسبی (سوار بر اسب) که از سال ۱۸۶۱ که تنها دو مسیرکلیدی مانند بازار سنت لارنس و خیابان کینگ را به هم متصل می کردند، اشاره کرد. این ترامواها درابتدا کند بودند، اما سرعت و پیشرفت قابل توجهی نسبت به پیاده روی داشتند و باعث محبوبیت زیادی در بین استفاده کنندگان می شدند. اما نسل بعدی ترامواها برقی بودند که از سال ۱۸۹۱ رایج شدند. ترامواهای برقی نشان دهنده یک پیشرفت تکنولوژیکی بزرگ بود که امکان حمل و نقل عمومی سریعتر و کارآمدتر را برای شهروندان تورنتو فراهم کردند.