منابع مهم جهت دریافت مطالب علمى

ارسال شده در توسط معینی
عابرشهر | AberShahr > کتابخانه > منابع مهم جهت دریافت مطالب علمى

قابل توجه دوستان فرهیخته و علاقمند به پژوهش و تحقیق جهت بهره برداری از منابع معتبر و گسترده می توانید از لیست پیشنهادی ذیل استفاده نمایید

چهل منبع مهم دریافت مقالات علمى:

 ieeexplore.ieee.org
acm.org
link.springer.com
wiley.com
sciencedirect.com
acs.org
aiaa.org
aip.org
ajpe.org
aps.org
ascelibrary.org
asm.org
asme.org
bioone.org
birpublications.org
bmj.com
emeraldinsight.com
geoscienceworld.org
icevirtuallibrary.com
informahealthcare.com
informs.org
ingentaconnect.com
iop.org
jamanetwork.com
joponline.org
jstor.org
mitpressjournals.org
nature.com
nrcresearchpress.com
oxfordjournals.org
royalsocietypublishing.org
rsc.org
rubberchemtechnol.org
sagepub.com
scientific.net
spiedigitallibrary.org
springermaterials.com
tandfonline.com
theiet.org

دانلود رایگان کتاب:

www.ketabnak.com
www.urbanity.ir
www.98ia.com
www.takbook.com
www.irpdf.com
www.parsbook.org
www.irebooks.com
www.farsibooks.ir
www.ketabesabz.com
www.readbook.ir

سایتهای مهم علمی،پژوهشی:

www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net

بانک های اطلاعاتی:

www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
www.anjoman.urbanity.ir

پایان نامه های داخلی و خارجی:

www.irandoc.ac.ir
www.urbanity.ir
www.umi.com/pgdauto
www.mhrn.net
www.theses.org

مقالات فارسی:

www.urbanity.ir
www.shahrsaz.ir
www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir

کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس:

www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk

دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش
http://eric.ed.gov
اطلاعات عمومی کشورها
www.worldatlas.com
پایگاه اطلاعات اسلامی
www.seraj.ir
مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی
www.infolibrarian.com
آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸
www.findarticles.com
کتابخانه الکترونیک
www.digital.library.upenn.edu/books
رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس
www.srco.ir
دانشنامه آزاد اینترنتی
www.wikipedia.org
دایره المعارف بریتانیکا
www.brit
:دانشگاه اهایو
https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125
florida:
http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/

دسترسی به متنکامل پایان نامه های ۴۳۵ دانشگاهاز۲۴ کشور اروپایی:

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

دسترسی رایگان به بانک مقالات دانشگاه کالیفرنیا:

http://escholarship.org/

دسترسی رایگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE:

http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro…i?help=148

دسترسی رایگان به ۱,۵۵۰,۶۳۲ مقاله ی دانشگاهی:

http://www.oalib.com/

دسترسی به پایان نامه های الکترونیکی دانشگاه ناتینگهام:

http://etheses.nottingham.ac.uk/

دسترسی رایگان به کتاب ها و ژورنال های سایت In Tech:

http://www.intechopen.com/

دسترسی رایگان به مقالات علمی دانشگاه McGill:

http://digitool.library.mcgill.ca/R

دسترسی رایگان به مقالات علمی مقالات ۱۷۵۳ ژورنال-دانشگاه استنفورد:

http://highwire.stanford.edu/

Directory of Open Access Journals

http://www.doaj.org/

دسترسی به مقالات و متون علمی

پایگاه Proceeding of the National Academy of Sciencesایالت متحده ی آمریکا
http://www.pnas.org

روزنامه ها و مجلات انگلیسیروزنامه گاردین:

http://www.guardian.co.uk

روزنامه نیویورک تایمز:

http://www.nytimes.com

روزنامه واشنگتن تایمز:

http://www.washtimes.com

روزنامه واشنگتن پست:
http://www.washpost.com/index.shtml

روزنامه تایمز:

http://www.the-times.co.uk/news

سایتهای انگلیسی بازرگانی:

E.L. Easton Business English
http://eleaston.com/biz/bizhome.html
Business English-lessons for Adults
http://www.better-english.com/ exerciselist.html
BUSINESS ENGLISH
http://www.nonstopenglish.com/allexercises/business_english
Business English for EFL-ESL-TESL-ESP-ELT
http://www.wfi.fr/volterre/businessenglish. html
Business English Certificates
http://www.englishexams.net/BEC_Vantage.html