تازه های شهرسازی

عابرشهر | AberShahr > تازه های شهرسازی

معرفی کتاب: پیدا و پنهان مدیریت طرح جامع تهران

کتاب «پیدا و پنهان مدیریت طرح جامع تهران» به سفارش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در قالب پژوهشی که توسط آقای سید مصطفی جلیلی انجام یافته است در مهرماه ۱۳۹۹ انتشار یافته است . این کتاب در شش فصل به کندوکاوی در مورد چگونگی شکل گیری و انحلال «نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری تهران» همزمان با تهیه طرح جامع سوم توسط مولف به صورت مستندی در شش فصل نگارش شده است.

همانطور که در مقدمه این کتاب پژوهشی که کاوشی است در مدیریت راهبردی – ساختاری (جامع) ۱۳۸۶ شهر تهران  آمده است، این مستند حاصل مداقه، تأمل و موشکافی وقایع و رویدادهای مختلف فرایند شکل گیری ، تهیه، تصویب، ابلاغ، اجرا و پایش طرح های توسعه شهری ( طرح جامع و تفصیلی ) اخیر شهر تهران بوده که جدای از بررسی گذرای طرح های توسعه شهری مشابه پیش از آن، بازه زمانی بیست ساله ای را حدفاصل سال های ۱۳۷۸-۱۳۹۸ هدف قرار داده است بدین جهت این کتاب را می توان به عنوان سند مکمل طرح جامع و تفصیلی شهر تهران پنداشت.

بدون شک انتشار این کتاب پژوهشی است در قالب واکاوی زوایای پیدا و پنهان چگونگی تشکیل نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری تهران در دو دهه اخیر از زبان موسسان نهاد، تهیه کنندگان این برنامه ها و کارشناسان مختلف و دست اندرکاران آن می تواند  به ارتقائ نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری در تهران و دیگر شهرهای ایران کمک شایانی کند.

این مستند پژوهشی همچنین آشکار کرد که بسیاری از اقدامات و تصمیمات مدیران اجرایی که در زمان خود بدون مشارکت و گاها از دید بسیاری غیرشفاف انجام می شود، نمی تواند برای همیشه از دید دیگران پنهان بماند. بدین جهت زمانی خوانندگان می توانند درباره اقدامات انجام شده قضاوت کنند.  امیدوارم همانطور که من نیز در مقدمه این کتاب اشاره کرده ام، انتشار این کتاب بتواند نه تنها ما را به اقدامات گذشته در این مسیر آگاه کند، بلکه نقشه راهی برای آینده باشد تا از تجربیات و خطاهای آن درس گرفته تا بتوانیم در آینده ضمن پیشگیری از تکرار  مسیرهای پراشتباه گذشته، امکان گفتگوی سازنده و مشارکت حداکثری را برای فرایندهای توسعه شهری را فراهم آوریم.

——————————————————————————————————————————–

ورود ممنوع؛ گزارش تحلیلی روزنامه گاردین درباره عرصه های عمومی در لندن و قوانین و مقررات مربوط به آن

عرصه های عمومی نظیر پارک های بزرگ، میادین، خیابانها و پلازها…. که باید قابل دسترس عموم مردم باشند امروزه در بسیاری از شهرها در تملک و کنترل نهادها و شرکت های خصوصی درآمده است. اخیرا روزنامه گاردین در گزارش تحقیقی به این موضوع پرداخته و نشان داده است که شفافیت بسیار کمی درباره نحوه تملک این فضاها و قوانین و مقررات مربوط به آنها وجود دارد و معلوم نیست که نحوه مدیریت این عرصه ها در شهر لندن چگونه است. مالکان جدید این قدر قدرت دارند تا به میل خود کنترل و مدیریت این فضاها را در اختیار خود داشته باشند حتا مانع ارز ورود برخی به این اماکن شوند.

مقاله پیش رو از مجله « تهران شهر» ، شماره ۲ ، دیماه ۱۳۹۸ به این موضوع پرداخته که این گزارش در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. (دانلود مقاله)


بیانیه تهیه شده توسط جمعی از متخصصین پیرامون طرح های توسعه شهری تهران

طرح جامع ۱۳۸۶ تهران در قالب برنامه ریزی راهبردی- فضایی، مرزهای سنتی تهیهی برنامه های توسعه شهری در ایران را پشت سرگذاشت و در زمان خود یک نوآوری محسوب می شده است. از جملهی این نوآوری ها، ورود چشــم انداز، اهداف و راهبردهاى مرتبط و تحقق بخشــنده به آن هــا، تعریف طرح هاى موضوعى و موضعى و شــاید مهم تر از آن ها تدوین و تصویب شــروط تحقق، الزامات اجرایی و همچنین ایجاد نهادها و و تبیین وظایف دستگاه هاى بخــش عمومى، در ســند اصلى طرح جامع بود که پیشتر، بخش هایی از آن در قالــب برنامه ریزى منطقه اى (طرح مجموعه شهرى تهران) نیز انجام پذیرفته بود. لینک خبر از خبرگزاری مهر

جمعی از اساتید شهرسازی در انتها با امضا این بیانیه اذعان دارند که مشکالت شهر تهران بدون مشارکت توأمان مردم و متخصصین امر شهر با مدیریت شهری امکان پذیر نخواهد بود و ارائهی این بیانیه را مقدمه ای در جهت هم اندیشی و همکاری های آتی و عاجل این شهر در زمینه بهبود برنامه ریزی و ارتقای کیفیت زندگی در شهر تهران می دانند. (دانلود متن بیانیه رسمی جامعه مهندسان مشاور درخصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تسهیل فروش تراکم در شهر تهران)


شهرداری با دوچرخه به بیراهه رفته است لینک مصاحبه من با فصلنامه اکسیژن درخصوص اقدامات شهرداری تهران و کلان شهرها در زمینه توسعه دوچرخه سواری