بودجه شهرداری ها

لینک یادداشت من در همشهری  در شهرهای بزرگ دنیا ۷۰درصد هزینه‌های شهرداری از عوارض مربوط به مالکیت خانه‌ها اخذ می‌شود که معادل عوارض نوسازی در

ادامه مطلب

احکام یکساله و روش اندازه‌گیری عملکرد

عملکرد برنامه‌ها یا افراد را در سازمان‌ها و نهادهای دولتی اندازه‌گیری کند. یکی از راهکارهای شناخته‌شده جهانی در این زمینه استفاده از شاخص کلیدی عملکرد یا همان KPI است که نشان می‌دهد ارزیابی و نظارت منظم بر عملکرد برنامه یا کارکنان، با خروجی موردنظر همراه می‌شود

ادامه مطلب

طرح لندن ۲۰۱۹ و چگونگی نظارت بر اجرای آن 

استراتژی توسعه فضایی لندن در قالب طرح لندن  ۲۰۱۹ دارای چارچوب یکپارچه اقتصادی، زیست محیطی، حمل و نقل و اجتماعی برای توسعه لندن در ۲۰-۲۵ سال آینده است که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۴۱ اجرا می شود. توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت، توسعه اجتماعی و ترویج بهبود محیط زیست در لندن بزرگ از اهداف اصلی طرح لندن است. همچنین در این طرح به اهداف زیر نیز تاکید شده است.

ادامه مطلب

لزوم تشکیل « دیدبان مستقل » برای سنجش کیفیت زندگی شهرها

با وجود انتشار گزارش های رسمی از طرف شهرداریها و شورای شهر از عملکرد خود،  بنظر می رسد که شهرهای بزرگ ما به خصوص تهران با توجه به تغییر مدیریت شهری حداقل چهارساله آن نیاز به ارایه تصویری از کیفیت زندگی و سلامت کلی شهر یا محله های آن به طور سالانه و مقایسه ای از طرف یک نهاد مستقل و غیر دولتی به عنوان «دیدبان تهران» به عنوان بازوی موثری برای مدیریت شهری دارد تا روندها و مسائل موثر بر کیفیت زندگی در شهر را از جهات مختلف کمی و کیفی ارایه دهد

ادامه مطلب
همشهری

احکام یکساله و روش اندازه‌گیری عملکرد

عملکرد برنامه‌ها یا افراد را در سازمان‌ها و نهادهای دولتی اندازه‌گیری کند. یکی از راهکارهای شناخته‌شده جهانی در این زمینه استفاده از شاخص کلیدی عملکرد یا همان KPI است که نشان می‌دهد ارزیابی و نظارت منظم بر عملکرد برنامه یا کارکنان، با خروجی موردنظر همراه می‌شود

طرح لندن ۲۰۱۹ و چگونگی نظارت بر اجرای آن 

استراتژی توسعه فضایی لندن در قالب طرح لندن  ۲۰۱۹ دارای چارچوب یکپارچه اقتصادی، زیست محیطی، حمل و نقل و اجتماعی برای توسعه لندن در ۲۰-۲۵ سال آینده است که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۴۱ اجرا می شود. توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت، توسعه اجتماعی و ترویج بهبود محیط زیست در لندن بزرگ از اهداف اصلی طرح لندن است. همچنین در این طرح به اهداف زیر نیز تاکید شده است.