عابرشهر|AberShahr .:. در حال بارگذاری می باشد .:.

ساماندهی خیابان “جورج سیدنی”

خیابان "جورج سیدنی" مقدمه: ایده تبدیل بخش هایی از خیابان جورج به یک خیابان دوستدار پیاده را گرچه برخی کارشناسان

ادامه مطلب

گزارش تحلیلی از مدل واک اسکور

واک اسکور یک وب سایت امتیاز دسترسی پیادگان به مقصد در کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا است. این سیستم به

ادامه مطلب

پاتوق محله، فضايي براي مکث

در عصر اطلاعات که سرماي فضاي مجازي ارتباطات انساني مبتني بر مکث، ديدن، گفتگو و شنيدن را سرد ساخته است

ادامه مطلب

معرفی کتاب شهر همگان

کتاب شهرهمگان توسط انتشارات آذرخش در سال ۱۳۹۵ منتشر شد. بحث اساسی آن است که همه شهروندان بایستی بتوانند به طور عادلانه و مساوی از مزایای زندگی شهری برخوردار باشند. به این دلیل فضاهای شهری باید برای دسترسی همگان آماده باشد. با توجه به فراگیری این موضوع سالهاست که این مسئله به صورت خط مشی برای فراهم آوردن شهرها برای همه گروهای سنی در اروپا و امریکا بکار گرفته شده و دارای اهمیت زیادی می باشد. این کتاب در ۳۴۶ صفحه و ۷ فصل

ادامه مطلب

الزام در فرآیند بازنگری طرح های توسعه

تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری از جمله طرحهای جامع و تفصیلی دارای فرآیند طولانی می باشند و پس از ابلاغ نیز طی یک دوره زمانی کوتاه نیاز به بازنگری دارند که متاسفانه فرآیند بازنگری آنها تاکنون به طور شفاف پیش بینی نشده است. این یادداشت به بهانه طرح «ارزیابی و آسیب شناسی طرح تفصیلی شهر تهران و ارایه الگوی بازنگری آن» که در حال حاضر توسط مشاور شهرداری تهران تهیه می شود به نکاتی چند در مورد فرآیند این بازنگری طرح اشاره دارد:

خیابان به عنوان مکان یا “مکان های معنا” در نزدیکی خانه

خیابان به عنوان یکی از عرصه های عمومی در چند دهه اخیر در غرب دچار تغییر و تحول بسیار جدی شده است. گاهی اینطور استنباط می شود که  برخی بدون توجه به سیر تاریخی و تحول خیابان در غرب در پی آنند که با الگوبرداری از آنها، دست به تغییراتی در طراحی و اجرا در خیابانهای شهرهای ایران بزنند. این یادداشت به این بهانه تنظیم شده است که آنچه در موضوع خیابان اهمیت دارد،  لزوم بازطراحی خیابان برای استفاده انسانها به جای خودرو است در این مسیر جایگاه خیابان به عنوان “مکان های معنا” در نزدیکی خانه است که باید مقدم بر دیگر انواع خیابان که به ذکر آنها خواهم پرداخت در الویت تصمیم گیران مدیریت شهری برای تغییر در سطح شهرها قرار گیرد.