لیست مقالات، کتب و پایان نامه های فارسی مرتبط با موضوع پیاده

ارسال شده در توسط معینی
عابرشهر | AberShahr > کتابخانه > لیست مقالات، کتب و پایان نامه های فارسی مرتبط با موضوع پیاده

برای اطلاع علاقه مندانی که مایلند برروی موضوع پیاده کار نمایند، لیست مقالات، کتابها و پایان نامه های فارسی مرتبط با موضوع پیاده در این صفحه آمده است که تلاش می شود در آینده همواره بروز شوند. لذا دوستانی که می توانند به این لیست منابعی را اضافه نمایند، لطف کرده و منابع مورد نظر را به آدرس ایمیل من ارسال، تا به این منابع اضافه شوند.( آخرین بروز رسانی ۱ دیماه ۱۳۹۸)

لیست ۸۰ مقاله فارسی مرتبط با موضوع پیاده

نویسنده نشریه سال عنوان مقاله
محسن حبیبی هنرهای زیبا ۱۳۸۰ مسیر پیاده گردشگری
فریدون قریب هنرهای زیبا ۱۳۸۳ امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم
رحمت محمدزاده-فیروز جمالی-محمدرضا پورمحمدی هنرهای زیبا ۱۳۸۴ نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز
سیدمحمدمهدی معینی هنرهای زیبا ۱۳۸۵ افزایش قابلیت پیاده مداری گامی بسوی شهرانسانی تر
سیدمحمدمهدی معینی هنرهای زیبا ۱۳۸۶ رفتارعابرپیاده درارتباط بامکان های مسکونی وتجاری
محمدرضا پورجعفر، سولماز فرزبود صفه ۱۳۸۶ لزوم پیاده راه سازی از طریق تحلیل جریان آمد و شد پیاده در فضاهای شهری
هاشم نیکومرام، حسین وظیفه دوست، سروش خانی هویت شهر ۱۳۸۷ ارزیابی و تحلیل اثربخشی پل های عابر پیاده درون شهری
رحمت محمدزاده، حسین فلاح نژاد هنرهای زیبا ۱۳۸۸ بررسی تطبیقی توسعه فضاهای پیاده بازارقدیم وخیابان پیاده شهرتبریز
سارا رسولی، سمیرا رحیم دخت خرم آرمانشهر ۱۳۸۸ ایجاد منظر شهری مطلوب در مسیرهای پیاده
احسان رنجبر-فاطمه رئیس اسماعیلی هنرهای زیبا ۱۳۸۹ سنجش کیفیت پیاده راه های شهری در ایران
سیدحسین بحرینی، حسین خسروی هنرهای زیبا ۱۳۸۹ معیارهای کالبدی-فضای موثر بر میزان پیاده روی، سلامت و آمادگی جسمانی
مریم خستو، نوید سعیدی رضوانی هویت شهر ۱۳۸۹ عوامل موثربرسرزندگی فضاهای شهری،خلق یک فضای شهری سرزنده باتکیه برمفهوم مرکزخریدپیاده
راضیه رضازاده ، زبردست اسفندیار,   لاله  لطیفی   اسکویی مدیریت شهری ۱۳۸۹ سنجش ذهنی قابلیت پیاده مداری ومولفه های تاثیرگذار برآن درمحلات:محله چیذر
 محمود شکوهی دولت آبادی ، محمد مسعود معماری و شهرسازی ایران ۱۳۸۹ پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی
منوچهر طبیبیان، مهسا شعله آرمانشهر ۱۳۸۹ مدل سازی حرکت طبیعی افراد پیاده برپایه دید ناظر در فضاهای شهری و معماری
الهام فلاح منشادی، سارا حبیبی،امیر روحی نامه معماری-شهرسازی ۱۳۹۰ پیاده راه های شهری از ایده تا عمل:ارزیابی پیاده راه بازارشهرتهران
شهاب عباس زاده، سودا تمری مطالعات شهری ۱۳۹۱ بررسی وتحلیل مولفه های تاثیرگذاربربهبودکیفیات فضای پیاده راه ها به منطورافزایش سطح تعاملات اجتماعی(محورهای تربیت وولی عصرتبریز)
صدیقه لطفی مطالعات شهری ۱۳۹۱ بررسی نقش عوامل مصنوع در افزایش پیاده روی شهروندان در شهر
اسفندیار زبردست، حسین ریاضی مطالعات شهری ۱۳۹۱ تحلیل ارتباط بین قابلیت پیاده مداری محلات وآلودگی هوامطالعه موردی:نواحی پیرامون ایستگاههای سنجش کیفیت هوا درشهرتهران
 اسماعیل شیعه ،کیومرث حبیبی ,  میلاد پیرایه گر هویت شهر ۱۳۹۱ تبیین شاخص های جانمایی پیاده راههای شهری براساس اهداف توسعه پایدار اجتماعی با استفاده ازروشANP
محمدجواد فیضی، آزیتا  رجبی،یاسمن حسینی مدیریت شهری ۱۳۹۱ بازشناخت جنبش پیاده مداری درپایداری فضاهای متراکم شهری
مصطفی عباس زادگان ، عباس آذری معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۱ سنجش معیارهای موثربرایجادمحورهای پیاده مداربابکارگیری سیستم اطلاعات مکانی  GIS وچیدمان فضا
صدیقه لطفی،اصغرشکیبایی آرمانشهر ۱۳۹۲ بررسی وآزمون شاخص قابلیت پیاده روی وارتباط آن بامحیط ساخته شده شهر،نمونه موردی شهرقروه
مهران غفاریان شجاعی، محمدرضا نقصان محمدی، وجید تاجدار مطالعات شهری ۱۳۹۲ شناسایی نحوه و میزان تاثیر عناصر پیاده روهای شهری بر ابعاد و مولفه های سلامت عابران
مرتضی خلیلی، احسان حیدرزاده، خلیل کلانتری نامه معماری-شهرسازی ۱۳۹۲ تحلیل عوامل موثر بر پیاده روی دانش آموزان دختر به مدرسه
محمودرضایی هنرهای زیبا ۱۳۹۲ سنجه های پیاده پذیری(نقش پیاده راه سازی دربهبودحس مکان)
احمد پورمختار شهر ایرانی اسلامی ۱۳۹۲ بررسی میزان پیاده مداری در خیابان چهارباغ اصفهان وتاثیر آت بر تعامل اجتماعی شهروندان
سپیده سیف الهی فخر،تایماز لاریمیان،امیر محمد معززی مهر طهران معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۲ تعیین شاخص های موثر درخلق مکان های امن پیاده مدار جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی نمونه موردی:خیابان بهار آزادی محله خاک سفید تهران
محمود محمدی ، یونس چنگلوایی معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۲  ارزیابی مولفه های کیفیت فضای شهری بر میزان مطلوبیت مسیرهای پیاده گردشگری (مورد پژوهی اولویت بندی مسیرهای گردشگری پیاده در شهر اصفهان)
کیومرث حبیبی معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۲ ارزیابی تجارب جهانی حمل ونقل وسیاست های مداخله دربافتهای کهن شهری باتکیه برپیاده مداری
مریم محمدی، امیرحسین خلوصی معماری -شهرسازی پایدار ۱۳۹۲ تبیین شاخص های مؤثر بر افزایش قابلیت پیاده مداری به منظور ارتقای پایداری اجتماعی در محلات (محله چیذر)
سینا رزاقی اصل، گلشن خلاقی، سارا شهبازی معماری -شهرسازی پایدار ۱۳۹۲ بررسی مولفه های سنجش زیبایی در پیاده راه های شهری
مهرداد کریمی مشاور، صمد نگین تاجی معماری -شهرسازی پایدار ۱۳۹۲ رویکردهای مختلف در برنامه ریزی و طراحی پیاده راه ها
مظفرصرافی،مصصم محمدیان آمایش محیط ۱۳۹۲ امکان سنجی پیاده راه سازی خیابان های مرکزشهرهمدان
راضیه رضازاده،لاله لطیفی آرمانشهر ۱۳۹۳ تاثیر قابلیت پیاده مداری محله ها بر رضایت مندی سکونتی
آرزوتاجیک، پروین پرتوی مطالعات شهری ۱۳۹۳ مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی پیاده مداری با تاکید بر رویکرد نوشهرسازی فاز۴مهرشهرکرج
سینارزاقی اصل،مسعود علیمردانی،نیکوزیبایی مطالعات شهری ۱۳۹۳ نقش عوامل طراحی درارتقای سلامت وپیاده روی ساکنان (محله مطهری مشهد)
محمدرضا حقی، محمدسعید ایزدی، ابراهیم مولوی مطالعات شهری ۱۳۹۳ ارزیابی و مقایسه دو سیاست پیاده راه سازی و پیاده مداری در مراکز شهری
کیومرث  حبیبی، محمدرضا حقی  ، سعید صداقت نیا معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۳ مقایسه تطبیقی قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی طراحی شده ازدیدگاه ساکنین، نمونه مطالعاتی: محله هفت حوض و فاز یک شهرک اکباتان در شهر تهران
اکبر کیانی، محمد علی میرشکاری آرمانشهر ۱۳۹۴ بررسی اندازه شکل درخت درایجاد سایه برای آسایش بیشترعابرین پیاده درسطح خیابان های شهر زابل
رحمت محمدزاده آرمانشهر ۱۳۹۴ بررسی کیفیت پل های عابر پیاده منطقه۳ شهر تبریز
بختیاربهرامی،آرش خسروی هنرهای زیبا ۱۳۹۴ ارزیابی عوامل موثردرارتقای کیفیت پیاده روی درداخل وخارج مراکز خرید شهری
ندا خضیری عفراوی، محمد ابراهیم مظهری – ثریا مکی نیری مطالعات شهری ۱۳۹۴ تدوین احکام طراحی فضای پیاده روباتاکیدبرافزایش امنیت شهری:مطالعه موردی بلوار گلستان شهراهواز
مصطفی طوقی، میثم اکبرزاده، علی صبوحانیان مطالعات شهری ۱۳۹۴ ارزیابی معابر پیاده از منظر تخلیه اضطراری
آذین مستوفی-هادی سروری مطالعات شهری ۱۳۹۴ بررسی تاثیر کاربری زمین بر رفتار عابران در خیابان های شهری ایران
علی کاظمی-طاهره گل لاله مطالعات شهری ۱۳۹۴ بازشناسی عوامل کالبدی-فضایی موثر بر پیاده روی شهروندان در محله های شهری
مریم نادری، امید ابراهیم مدیریت شهری ۱۳۹۴ پویاسازی پیاده روها و معابر شهری باتاکید بر کاربست گرافیک محیطی
پویان شهابیان، رومینا لاهیجی صفه ۱۳۹۴ امکان سنجی قابلیت پیاده رهواری در معابر شهری با استفاده از تلفیق سه روش
جهانشاه پاکزاد، شمین گلرخ صفه ۱۳۹۴ فهم تجربه‌ی تغییر یکباره‌ی مکان؛ حس مکان ساکنان و کسبه‌ی خیابان پیاده‌راه شده‌ی۱۷ شهریور
المیرا نصری صفه ۱۳۹۴ فرآیند ارزیابی طرح های پیاده راه سازی خیابان ها
حسن تقوایی-امیر هاشمی زادگان باغ نظر ۱۳۹۴ پیاده راه در ارتباط با بزرگراه شهری
علی اکبر تقوایی، سبا شیخی، طاهره کوخائی نقش جهان ۱۳۹۴ ارزیابی عوامل موثر بر حقوق عابران پیاده باتوجه به اصول حقوق شهروندی در اسلام
  سعید علی تاجر، مهرداد کریمی مشاور، مینا حاجیان نقش جهان ۱۳۹۴ مقایسه تطبیقی عملکردخیابان های پیاده محور
پرویز اکبری، البرز داوودی شهر ایرانی- اسلامی ۱۳۹۴ نقش پیاده مداری بربهبود هویت رفتاری شهروندان درفضای شهراسلامی(خیابان فردوسی مشهد)
حمید محمودی، مسعود علیمردانی معماری -شهرسازی پایدار ۱۳۹۴ نقش مبلمان شهری در ارتقای کیفیات بصری و زیبایی شناختی پیاده راه های ساحلی
آمنه جوری  رحیم سرور, جاویدمنیری جغرافیا وآمایش شهری-منطقه ای ۱۳۹۴ بررسی امکان ایجادپیاده راه های گردشگری درمراکزشهری موردشناسی،مرکزشهرزنجان
حمیدقربانی،سمانه زاهدی،امیر هدایتی آق مشهدی پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری ۱۳۹۴ ارزیابی اثرات محیط ‌زیستی احداث پیاده‌راه پل طبیعت و بهبود عملکرد اکولوژیک آن در محدودۀ جغرافیایی منطقۀ ۳ تهران
ندا رفیع زاده آرمانشهر ۱۳۹۵ واکاوی علل عدم مطلوبیت مناسب سازی های انجام شده در مسیرهای پیاده شهر تهران به منظور تسهیل تردد افراد دارای محدودیت حرکت
مهسا شعله-علیرضا صادقی-پیمان نجفی-زهرا خاکسار مطالعات شهری ۱۳۹۵ ارزیابی قلمروهای همگانی براساس مشاهده و تحلیل الگوهای فعالیتی-رفتاری
الهام پورمهابادیان، حسن احمدی، یوسف امیری مدیریت شهری ۱۳۹۵ تدوین اصول و راهکارهای ارتقا امنیت پیاده راه ها در بافت تاریخی شهر رشت درجهت ارتقا کیفیت فضاهای شهری
حسین کلانتری خلیل آباد، سعیده سلطان محمدلو، نازی سلطان محمدلو مطالعات معماری ایران ۱۳۹۵ طراحی پیاده راه و تاثیر آن بر کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهرها
اسماعیل صالحی، سیده آل محمد صفه ۱۳۹۵ تحلیل فضایی قابلیت پیاده روی
حمید محمودی، مسعود علیمردانی معماری -شهرسازی پایدار ۱۳۹۵ جایگاه درخت نخل در ارتقای کیفیت های بصری و آسایش اقلیمی پیاده راه های ساحلی
احمد پوراحمد، سعید زنگنه شهرکی، مصطفی صفایی رینه پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری ۱۳۹۵ تحلیل نقش پیاده راه های شهری در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری
ایرج اعتصام، محمدجواد نوری صفه ۱۳۹۶ تبیین علل شکست پروژه های پیاده راه سازی در ایران
امیر شکیبامنش، یاسمن حکیمی مطالعات شهری ۱۳۹۶ بررسی تاثیر رویت پذیری فضای کالبدی بر رفتار عابران پیاده در میادین شهری با کمک تحلیل های مبتنی بر آیزویست سه بعدی
فرهنگ مظفر، مصطفی بهزادفر، ساجد راست بین آرمانشهر ۱۳۹۶ ارائه مدل مفهومی بهینه سازی متعامل شبکه جریان های سواره و پیاده شهری
حسن سجادزاده، محمدرضا حقی آرمانشهر ۱۳۹۶ مقایسه تطبیقی کیفیت محیطی پیاده راه های تجاری و بازارهای سنتی
مسعود علیمردانی، مریم محمدی، نیکو زیبایی فریمانی آرمانشهر ۱۳۹۶ بررسی رابطه حس دلبستگی به مکان و پیاده روی به منظور بهبود سطح سلامت در محله
علیرضا صادقی-مسعود دادگر-علی پورجعفر-نگین نشاط عفتیان شهر ایرانی اسلامی ۱۳۹۶ ارائه فرآیند طراحی شهری بهینه پیاده راه ها ازطریق تحلیل تطبیقی تجارب داخلی و بین المللی
حمید رمضانی، مسعود دادگر شهر ایرانی اسلامی ۱۳۹۶ سطح بندی معابر براساس حجم جریان حرکت پیاده بااستفاده از تحلیل های ساختار فضایی در مقیاس ناحیه شهری
سینا کرمی راد، محمد علی آبادی، امین حبیبی، رزا وکیلی نژاد معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۶ سنجش میزان تاثیر پوشش گیاهی بر شرایط آسایش حرارتی بیرونی عابران پیاده
یونس غلامی، محسن شاطریان، محمدرضا بسحاق، معصومه جهانی پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری ۱۳۹۶ سنجش و ارزیابی اجرای طرح پیاده محوری در بافت مرکزی شهر دزفول ازنظر ساکنان و کسبه
قدیر صیامی، نیلوفر هریوندی پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری ۱۳۹۶ سنجش قابلیت پیاده پذیری معابر شهری مبتنی بر روش چیدمان فضا
لیلا صیاد بیدهندی، یاسر قلی پور، سلمان فیضی پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری ۱۳۹۶ ارزیابی کیفیت نورپردازی پیاده روها و تاثیر آن بر امنیت ادراک شده شهروندان
علی صفاری راد، مجید شمس آمایش محیط ۱۳۹۶ بررسی تطبیقی معیارهای قابلیت پیاده مداری در سطح محلات شهری
آمنه کلانتر، پویان شهابیان آرمانشهر ۱۳۹۷ سنجش پیاده مداری محله های شهری بااستفاده از شیوه واک اسکور
حمید ماجدی، زهرا سادات سعیده زرآبادی، بهاره ایمان پور آرمانشهر ۱۳۹۷ کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی محله پیاده محور
کیومرث حبیبی، محمدرضا حقی معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۷ مقایسه تطبیقی کیفیت پیاده راه ها در ایران و خارج کشور با مدل ANP
ریحانه آقاملایی، آزاده لک آمایش محیط ۱۳۹۷ ساماندهی عرصه پیاده راه های شهری بارویکرد ارتقا کیفیت محیطی

پایان نامه ها

۱-امکان سنجی پیاده راهسازی محیط پیرامون حرم حضرت معصومه (س) با تاکید بر ارتقاء امنیت اجتماعی، پورمحمدی، مرضیه، ۱۳۸۹،پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده هنرو معماری، دانشگاه تربیت مدرس

۲-برنامه ریزی در راستای جداسازی ترافیک سواره و پیاده در فضاهای شهری (مورد مطالعه: بافت مرکزی تجریش )، فرزبود، سولماز (۱۳۸۴ ) ، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

۳-سنجش اثرات سیاست ایجاد محورهای پیاده شهری در ارتقا کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی : خیابان تربیت تبریز)، صحافنیا، بهاره ، (۱۳۸۷ )، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

۴-تهیه سند معطوف به حضور پیاده گذرامام زاده یحیی تهران ، ملک ماندانا، ۱۳۸۵،پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

۵-تأثیر طرح های پیاد ه محور بر توسعه ی پاید ار شهری با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی، صابر منش، علیرضا ، ۱۳۸۸ ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد تهران مرکزی.

کتاب ها

۱- تسهیلات پیاده روی ، جلد ا-۲-۳، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، ۱۳۷۶، انتشارات سازمان برنامه و بودجه ۴۸/۰۰/۷۶، با ههمکاری مهندسین مشاور گذر راه

۲-آئین نامه طراحی راههای شهری،وزارت مسکن و شهرسازی، مسیرهای پیاده

۳- اصول برنامه ریزی (طراحی) تردد عابر پیاده و دوچرخه، هرمان کنف لاخر، ترجمه فریدون قریب، ۱۳۸۱، چاپ انتشارات دانشگاه تهران

۴- شهرهای انسان محور ، تیبالدز، فرانسیس ، ( ۱۳۸۵ )،ترجمه حسن علی لقایی و فیروزه جدلی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران

۵-ارزیابی پیاده راههای تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شهرداری تهران، ۱۳۹۰

۶-ویژه نامه پیاده راه “شهر -زندگی – زیبایی ” ، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، زمستان ۱۳۹۰

۷-پیاده راه ها ، خشاریار کاشانی جو،انتشارات آذرخش ، ۱۳۸۹

۸- شهرهای پیاده مدار ، سید مهدی معینی ، انتشارات آذرخش، ۱۳۹۰

۹-طراحی پیاده راهای در شهر تهران – با تمرکز بر نیازهای اجتماعی ، مهرداد کریمی و صمد نگین تاجی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، دانش شهر ۱۲۳، ۱۳۹۱

۱۰- برنامه ریزی و طراحی برای پیاده ها، بصیری، رضا ، ۱۳۸۸ ، چاپ اول، انتشارات طحان

مقالات فارسی

 1. ارزیابی تجارب جهانی حمل و نقل و سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری با تکیه بر پیاده مداری، حبیبی، کیومرث، نشریه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شمار۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲
 2. تعیین شاخصهای موثر در خلق مکانهای امن پیاده مدار جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی، نمونه موردی: خیابان بهار آزادی محله خاک سفید تهران، سیف الهی فخر، سپیده، لاریمیان، تایمازو معززی مهر طهران امیر محمد، نشریه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شمار۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲
 3. مقایسه تطبیقی قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی طراحی شده ازدیدگاه ساکنین، نمونه مطالعاتی: محله هفت حوض و فاز یک شهرک اکباتان در شهر تهران، حبیبی ، کیومرث، حقی ،محمدرضا و صداق تنیا، سعید، نشریه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۸، پاییز و زمستان، ۱۳۹۳
 4. مکانیابی و مکان گزینی مسیر پیاده در بافت فرسوده، محله سرشور مشهد، ریاضی، ف. و عبدی، ف. (۱۳۹۰)، همایشزندگی پیاده در شهر، تهران
 5. فرصتها و چالش¬های احداث پیاده- راه در تهران؛ ارزیابی و مقایسه ۱۱ پیاده راه تهران، فلاح منشادی، روحی، خداوردی (۱۳۹۲)، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران.
 6. امکان سنجی و ارزیابی اثرات احداث پیاده راه های تجاری ـ خدماتی در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار شهری (نمونه موردی حوزه میانی غربی شهر مشهد)، محمدنیای، ف. و فرید، س. (۱۳۸۹)، همایش توسعه شهری پایدار، تهران
 7. مقایسه تطبیقی پیاده¬راه سپهسالار و پیاده¬راه سپهسالار؛ از مشارکت تا مخالفت، فلاح منشادی، روحی، خداوردی (۱۳۹۲)، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران.
 8. جنبش پیاده گستری، رویکردی نو در احیاء مراکز شهری؛ مورد مطالعه پیاده راه تربیت ، رسول قربانی ، محمد جام کسری، پاییز ۱۳۸۹، مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای ، شماره ۶- ص ۵۵ تا ۷۲
 9. ضوابط و استاندارهای طراحی پیاده رو، کریک حسین زاده دلیر و خلیل ولیزاده کامران، نشریه دانشگاه علوم انسانی تبریز
 10. تاثیر قابلیت پیاده مداری محله ها بر رضایت مندی سکونتی، رضازاده، راضیه و لطیفی اسکوئی، لاله، مجله معماری وشهرسازی آرمان شهر، شماره ۱۳ صص ۳۲۱-۳۳۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۳
 11. بررسی و آزمون شاخص پیاده روی و ارتباط آن با محیط ساخته شده شهر، نمونه موردی :شهر قروه، مجله معماری وشهرسازی آرمان شهر، شماره ۱۱ صص ۳۸۳-۳۹۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
 12. نقش عوامل طراحی در ارتقای سلامت و پیاده روی ساکنان، مطالعه موردی: محله مطهری مشهد، رازقی اصل، سینا و، علیمردانی، مسعود و زیبایی، نیکو، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری ، شماره ۱۰، بهار ۱۳۹۳
 13. مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی پیاده مداری با تاکید بر رویکرد نوشهرسازی، مطالعه موردی : فاز چهار مهرشهر کرج، پرتوی، پروین و تاجیک، آرزو، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری ، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۲
 14. شناسایی نحوه و میزان تاثیر عناصر پیاده روهای شهری بر ابعاد و مولفه های سلامت عابران، غفاریان شعهاعی، مهران، نقصان محمدی، محمد رضا و تاجدار ، وحید، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری ، شماره ۷، تابستان ۱۳۹۲
 15. عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری – خلق یک فضای شهری سرزنده با تکیه بر مفهوم “مرکز خرید پیاده” ، مریم خستو و نوید سعیدی رضوانی، نشریه هویت شهر/ سال چهارم/ شماره ۶/ بهارو تابستان ۸۹
 16. بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری، خشایار کاشانی جو، نشریه هویت شهر/ سال چهارم/ شماره ۶/ بهار و تابستان ۸۹
 17. رفتار عابر پیاده ، درارتباط با مکان های مسکونی و تجاری ، سید مهدی معینی ،۱۳۸۶، مجله هنرهای زیبا، شماره ۳۲ ،
 18. افزایش قابلیت پیاده مداری- گامی بسوی شهری انسانی تر، سید مهدی معینی، ۱۳۸۵، نشریه هنرهای زیبا، ۲۷-۵-۱۶
 19. تحلیل راهبردی استفاده از فضاهای پیاده محور در طراحی شهری با تاکید بر آلاینده های شهری، محمد رضا بمانیان، فهیمه یاری، سید علی پور حسین، مصطفی شمشیر بند، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، ۱۳۹۱
 20. پیاده راه – فضایی شهرُی در خیابان برای تعاملات اجتماعی –مطالعه موردی : خیابان صبا، سیروس الهی، سومین کنفرانس ملی عمران شهری
 21. نقد و و تحلیل کالبد پیاده راه به عنوان یک عنصر زنده شهری و شریان زندگی اجتماعی و مدنی در شهر تهران، محمد مهدی محمودی، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲
 22. امکان سنجی ارتقاء کیفیت محیط از طریق پیاده راه سازی محورهای شهری – مطالعه موردی: محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم، مجتبی رفیعیان، اسفندیار صدیقی و مرضیه پورمحمدی، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره یازدهم، زمستان ۱۳۹۰
 23. بازشناخت جنبش پیاد ه مد اری در پایداری فضاهای متراکم شهری، محمد جواد فیضی، آزیتا رجبی و یاسمن حسینی،  مدیریت شهری،  شماره ۳۰ پاییز و زمستان ۹
 24. بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاد ه راهها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی مطالعه موردی؛ محورهای تربیت و ولیعصر تبریز(۱۳۹۱)، شهاب عباس زاده و سودا تمری، فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات شهری، شماره ۴
 25. پیاده رو، عرصه ای بر تعاملات اجتماعی- مطالعه موردی: خیابان ولی عصر تهران، محمد مهدی محمودی،  نامه علوم اجتماعی ، زمستان ۱۳۸۸، ۱۷(۳۷)
 26. ساماند هی و طراحی حرکت عابر پیاد ه به منظور ارتقاء حیات شهری، یزد چی- ش ، مرد اد ۱۳۸۹ ، نشریه اینترنتی نوسازی، شماره ۹، ص ۱٫
 27. نگاهی به تجربیات موفق شهرداری تهران در ایجاد پیاده راه های تجاری و گردشگری در بافت فرسوده ، راهبردی برای تسریع نوسازی، وحید یگانه دستگردی، اقتصاد شهر، تابستان ۱۳۸۹
 28. محور های پیاده حافظ پایداری مراکز کهن شهری، کمال یوسف پور،۱۳۸۳
 29. سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری،خشایار کاشانی جو و سید مجید مفیدی شمیرانی، نشریه هویت شهر/ سال سوم/ شماره ۴/ بهار و تابستان ۸۸
 30. ارزیابی و تحلیل اثربخشی پل های عابر پیاده درون شهری، هاشم نیکومرام ، حسین وظیفه دوست و سروش خانی، نشریه هویت شهر/ سال دوم/ شماره ۲/ بهار و تابستان ۸۷
 31. برخوردی روشمند در مدیریت حرکت عابرپیاده، نمونه موردی منطقه شش، هفت و هشت، امید ریسمانچیان
 32. پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی ، محمود شکوهی دولت آبادی و محمد مسعود، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران – شماره ۱، پاییز ۱۳۸، صفحات – ۶۶-۵۵ شماره ۱، پاییز ۱۳۸
  • جایگاه سفرهای پیاده در شهرهای جدید، سیدمحمد مهدی معینی، همایش بین المللی شهرهای جدید، ۱۳۸۳
 33. خیابانها می توانند باعث مرگ شهرها شوند (رهنمودهایی برای طراحی خیابان در شهرهای جهان سوم)، اپلیارد- دونالد (۱۳۸۲) ، ترجمه نوین تولایی، فصلنامه آبادی، شماره ۳۹
 34. لاله زار عرصه تفرج از باغ تا خیابان- شکل گیری خیابان به سبک اروپایی در دوره ناصرالدین شاه، سید محسن حبیبی و زهرا اهری، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۳۴، ۱۳۸۷
 35. اهمیت فضاهاى پیاده در شهرهاى هزاره- سوم، کاشا نی جو، خشایار، ، ۱۳۸۵، فصلنامه جستارهاى شهرسازى. سال پنجم. شماره ۱
 36. دیدگاهای موجود در توسعه شبکه معابرپیاده، رحمت محمدزاده، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
 37. اصفهان شهری برای عابر پیاده، فقیه، نسرین. دوره ۱۳، ش ۱۵۲ (خرداد۵۴)
 38. مناسب سازی محیط شهری برای عابر پیاده، نسیم ایرانمنش، مهندسی مشاورسازواره نو
 39. عابر پیاده در سامان دهی حمل و نقل شهری، ستایش ولی پور جعفر و احمدزاده نادر،
 40. ساماندهی و طراحی حرکت عابر پیاده به منظور ارتقائ حیات شهری- امامزاده یحیی ، شیوا یزدچی، سازمان نوسازی شهرداری تهران، سال دوم- شماره ۹- مرداد ماه ۱۳۸
 41. پیامدهای استفاده از تلفن همراه بر عابران پیاده هنگام عبور از عرض خیابان، محمدرضا احدی واحسان کاشی، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک/ سال سوم، شماره ۸، بهار ۱۳۸۷
 42. خیابانهای معاشر پذیر – محل درنگ و ماندن، سید مهدی معینی، ویژه نامه پیاده راه “شهر -زندگی – زیبایی ” ، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، زمستان ۱۳۹۰
 43. ارائه طرح جدید خط کشی عابر پیاده به منظور افزا یش ایمنی وکاهش هز ینه، غلامحسین سلمانی زرنق و محمد باقر اسدی،
 44. مسیر پیاده گردشگری، محسن حبیبی، ۱۳۸۰، نشریه هنرهای زیبا، ۹-۴۳-۵۱
 45. شهرهای پیاده با روح، دنا حسن آقایی، ۱۳۸۳، نشریه ساختمان آبان و آذر
 46. بررسی طرح ایجاد پیاده راه شهر در خیابان لاله زار، محمدی، محمدباقر؛ (پاییز ۱۳۸۳ )، مجله تازه های ترافیک، شماره ۲۳ ، سال پنجم.
 47. تسلط سواره، ظلم مضاعف بر پیاده ، فراهانی، پروین؛ آذر ۱۳۸۲، مجله شهرداری ها، ضمیمه شماره ۵۵ ، ویژه نامه شماره ۱۱
 48. توسعه پایدار شهری با تاکید بر حرکت عابر پیاده در آسیا، ملیحه احمدی و فرح حبیب، ۱۳۸۷، فصلنامه علوم و و تکنولوژی محیط زیست، ۱۰(۳)
 49. میدان های پیاده شهری، بینش ساویز،رضا فرشته خو و کورش متین، ۱۳۸۰، فصلنامه معماری و شهرسازی، ۶۲-۶۳
 50. مقدمه ای بر طراحی پیاده راه ها، حسینیون، سولماز (خرداد ۱۳۸۳، مجله شهرداری ها، شماره ۶۱ ، سال ششم
 51. مفاهیم و مبانی پیاده راه سازی ، مهدیزاده، جواد؛ ۱۳۷۹، مجله شهرداری ها، شماره ۱۹ ، سال دوم
 52. )، مطالعات و طراحی فاز ۱ و ۲ مسیر ویژه عابر پیاده در خیابان صف (حد) ؛ مهندسان مشاور نوژان عمران، ۱۳۸۱، حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
 53. پیاده راه و حیات مدنی، جلیلیان، الهام، ( ۱۳۸۷ ) ،ماهنامه دانش نما، شماره ۱۶۴ ، تهران
 54. نقش گردشگری در احیای مراکز شهری، سید مهدی معینی ۱۳۹۲،
 55. بررسی امکان ایجاد مسیرهای پیاده رو و دوچرخه جهت کاهش حجم ترافیک درون شهری در محدوده شهرداری منطقه ١١ تهران، اصغری، محمد و سعید اکبری، شهرداری تهران
 56. شهرسازی نوین ؛ کاهش وابستگی به اتومبیل در جهت دستیابی به حمل و نقل شهری پایدار، حمید شیر محمدی و سبحان سورتیجی، Computer For Civil Softeare Engineering Group : www.CCSofts.com , CompCivil.com
 57. ﻣﻴﺮزاﻳـــﻲ و ﻫﻤﻜـــﺎران(۱۳۸۹)، ارزﻳـــﺎﺑﻲ ﺗـــﺎﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﭘﻴـــﺎده راه ﺳـــﺎزی ﺧﻴﺎﺑـــﺎن ۱۵ﺧﺮداد، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان