عابرشهر|AberShahr .:. در حال بارگذاری می باشد .:.

کتاب

عابرشهر|AberShahr > کتاب

حق به شهر

حق به شهر حقی همگانی است و لزوما از نوع کالبدی نیست. حق گروههایی است که از شهر رانده شده اند. اما امروزه تبلور این حق در فضای شهری بیش از پیش به نفع حقوق و منافع برخی افراد خاص در شهرها مصادره می شود در حالیکه مفهوم اصلی حق به شهردر منشور جهانی این گونه تعریف شده است که “دسترسی برابر همگان به منافع شهر با توجه به دو اصل پایداری و عدالت اجتماعی”  ، با تأکید بر این نکته که حق به شهر باید به عنوان حق جمعی تمام ساکنان شهر شناخته شود؛ بالاخص کسانی که آسیب پذیر هستند و نادیده انگاشته می شوند

چگونه پیاده راه های جذاب طراحی کنیم؟

شهر متعلق به همه افراد جامعه اعم از فقیر و غنی، پیر و جوان، کودک و سالخورده و … می باشد. بنابراین شهر باید کم هزینه ترین شیوه جابه جایی برای شهروندان که همان پیاده روی است را فراهم آورد.پایداری شهر در گرو تامین امکانات لازم برای دستیابی به حمل و نقل برای همه شهروندان می باشد. پیاده روی از سلامتی، سرزنده بودن و ایمنی شهروندان شهر پشتیبانی می کند. هوای تمیز، گسترش فضای سبز عمومی و گردشگری را به شهرها وعده می دهد.

چگونه یک پیاده راه امن طراحی کنیم؟

موضوع پیاده روی و پیاده راه ها به عنوان موضوعی جدی در دستور کار برنامه ریزان و طراحان شهری در شهرسازی نوین قرار گرفته است.
در سال های اخیر طرح های مختلفی در شهرسازی جدید برای طراحی پیاده راه ها ارائه شده که در همگی آنها تلاش بر این بوده که زیرساخت های لازم را جهت تقویت پیاده راه ها و مسیرهای دوچرخه به کار بگیرد تا شهروندان به پیاده روی و استفاده از دوچرخه تشویق شوند و آلودگی، ازدحام و ترافیک مسیرها کمتر شود.