عابرشهر|AberShahr .:. در حال بارگذاری می باشد .:.

کتاب

عابرشهر|AberShahr > کتاب

چگونه پیاده راه های جذاب طراحی کنیم؟

شهر متعلق به همه افراد جامعه اعم از فقیر و غنی، پیر و جوان، کودک و سالخورده و … می باشد. بنابراین شهر باید کم هزینه ترین شیوه جابه جایی برای شهروندان که همان پیاده روی است را فراهم آورد.پایداری شهر در گرو تامین امکانات لازم برای دستیابی به حمل و نقل برای همه شهروندان می باشد. پیاده روی از سلامتی، سرزنده بودن و ایمنی شهروندان شهر پشتیبانی می کند. هوای تمیز، گسترش فضای سبز عمومی و گردشگری را به شهرها وعده می دهد.

چگونه یک پیاده راه امن طراحی کنیم؟

موضوع پیاده روی و پیاده راه ها به عنوان موضوعی جدی در دستور کار برنامه ریزان و طراحان شهری در شهرسازی نوین قرار گرفته است.
در سال های اخیر طرح های مختلفی در شهرسازی جدید برای طراحی پیاده راه ها ارائه شده که در همگی آنها تلاش بر این بوده که زیرساخت های لازم را جهت تقویت پیاده راه ها و مسیرهای دوچرخه به کار بگیرد تا شهروندان به پیاده روی و استفاده از دوچرخه تشویق شوند و آلودگی، ازدحام و ترافیک مسیرها کمتر شود.