عابرشهر | AberShahr .:. در حال بارگذاری می باشد .:.

کتاب

عابرشهر | AberShahr > کتاب

راز سرمایه

کتاب راز سرمایه نوشته هرناندودوسوتو اولین بار توسط دکتر تفضلی ترجمه و توسط نشر نی در سال ۱۳۸۵ منتشر شد. انتشار کتاب «راز سرمایه» دوسوتو در سال ۱۹۸۶ برای او شهرت بین اللملی اورد. کتاب در هفت فصل تدوین شده است که فصل اول به بیان مساله و فصل آخر به نتیجه‌گیری اختصاص یافته است. در هر فصل از پنج فصل باقی مانده نویسنده به یکی از یافته‌های اساسی خود تحت عنوان رازهای سرمایه ( راز نبود اطلاعات، راز سرمایه، راز آگاهی، درس های ناپیدا از تاریخ امریکا و راز شکست قانونی) می‌پردازد. در ادامه مروری مختصر به محتوای اصلی پیام کتاب خواهیم داشت.

مشارکت اهالی فرهنگ و هنر در تحقق پیاده راه رودکی

عنوان کتاب: چشم انداز پهنه فرهنگی و هنری رودکی )مبانی راهبرد نظام بهر ه برداری( برآمده از مجموعه کارگاه های تخصصی به همراه متن ومعرفی کارگاه ها
شهرها زمانی ظرفیت فراهم آوردن لوازم و وسایل را به وجود می آورند که توسط خود ساکنان شهر ساخته شده باشد.
«جین جیکوبز»