عابرشهر | AberShahr .:. در حال بارگذاری می باشد .:.

پیاده مداری

عابرشهر | AberShahr > پیاده مداری

الگوی نواب تهران در محور صاحب الزمان(عج) مشهد

ابعاد پروژه نوسازی محور صاحب الزمان مشهد را می توان به عنوان یک پروژه مهم شهرسازی بدون در نظر گرفتن منفعت عمومی، توسعه پایدار و حق شهروندی دانست که در حال حاضر با وجود ادعای استفاده از رویکرد نوین طراحی شهری و تلاش های شهرداری مشهد با عدم استقبال مردم یا به عبارتی حداقل عدم توفیق از بعد اقتصادی بعد از چند سال از اتمام پروژه روبرو شده است. از منظر طراحی شهری با توجه به مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری (گلکار، ۱۳۷۹) از بعد عملکردی، تجربی-زیبا شناختی و مسایل زیست محیطی انتقاداتی به خیابان صاحب الزمان به شرح ذیل وارد است:

مشارکت اهالی فرهنگ و هنر در تحقق پیاده راه رودکی

عنوان کتاب: چشم انداز پهنه فرهنگی و هنری رودکی )مبانی راهبرد نظام بهر ه برداری( برآمده از مجموعه کارگاه های تخصصی به همراه متن ومعرفی کارگاه ها
شهرها زمانی ظرفیت فراهم آوردن لوازم و وسایل را به وجود می آورند که توسط خود ساکنان شهر ساخته شده باشد.
«جین جیکوبز»

تاثیر درآمدهای ناپایدار بر ترافیک شهری

در چند دهه گذشته همواره شاهد تغییرات کاربری زمین شهری از طریق کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری و همچنین تخلفات حاصل از استفاده از کاربری های غیرمجاز در سطح شهر به طرق گوناگون هم از طرف شهروندان و هم نهادهای مختلف بوده ایم. این موضوع با فلسفه وجودی طرح های جامع که بر اساس مطالعات جمعیتی، اندازه شهر، تعیین سرانه و تراکم جمعیتی و ساختمانی در هر پهنه و لحاظ نمودن مطالعات گوناگون دیگر از جمله طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهیه می شود در تضاد است. در نتیجه این اقدامات ما شاهد ترافیک و آلودگی های ناشی از آن در چند دهه گذشته با وجود ساخت صدها کیلومتر بزرگراه و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر می باشیم.