پیاده مداری

عابرشهر | AberShahr > پیاده مداری

الزامات شهرها برای پیاده‌مداری

نگاهی به پیشینه شهرهای ایران به‌خوبی نشان می‌دهد که شهرها در گذشته بیش از حال پیاده‌مدار بودند. براین اساس در اکثر شهرهای کشور، پیاده‌روی به‌عنوان اصلی‌ترین الگوی جابه‌جایی مردم در داخل کانون‌های زیستی مورد اهمیت قرار می‌گرفته است

پیاده راه ارم شیراز

خیابان ارم شیراز به طول تقریبی ۱۲۰۰ متر با درختان راست قامت و تنومند و وجود باغ تاریخی ارم در مجاورت آن، یکی از خیابان‌های مهم و قدیمی شیراز است که به دلیل جذابیت‌های تاریخی، بصری و طبیعی‌اش بخشی از خاطرات بسیاری از اهالی شهر شیراز و گردشگران داخلی و خارجی است.