معرفی

عابرشهر | AberShahr > معرفی
همشهری

احکام یکساله و روش اندازه‌گیری عملکرد

عملکرد برنامه‌ها یا افراد را در سازمان‌ها و نهادهای دولتی اندازه‌گیری کند. یکی از راهکارهای شناخته‌شده جهانی در این زمینه استفاده از شاخص کلیدی عملکرد یا همان KPI است که نشان می‌دهد ارزیابی و نظارت منظم بر عملکرد برنامه یا کارکنان، با خروجی موردنظر همراه می‌شود

سنجش حال خوب شهر (تورنتو)

علائم یا نشانه های حیاتی شهرها داده های جمع آوری شده از منابع مختلف معتبر هستند که “نبض” شهر یا محله های آن را به عهده می گیرند. این نشانه ها(معیارها) مبتنی بر جامعه تصویری از کیفیت زندگی و سلامت کلی هر شهر یا محله های آن است. علائم حیاتی به اعضای جامعه، تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران کمک می کند تا پیشرفت شهرها را در جهت نتایج مثبت و معنادار در سطح جامعه اندازه گیری کنند و نیازها را به روشهای خاص و قابل اجرا بسنجند.

انتخاب شیوه زندگی در شهر توسط برنامه‏ ریزان یا شهروندان؟

برنامه‏ ریزی شهری به عنوان یک تخصص از اوایل قرن بیستم ظهور کرد، به اعتقاد چارلز سیگل استاد دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا و نویسنده کتاب «نابرنامه ‏ریزی: شهرهای قابل زندگی و انتخاب های سیاسی»[۱]، این رشته زمینه تفکیک زمین و طراحی خیابان و آزادراهها را فراهم آورد. این اقدامات وضع بسیاری از شهرها در آمریکا را نه تنها بهبود نداد،