عابرشهر | AberShahr .:. در حال بارگذاری می باشد .:.

مصاحبه

عابرشهر | AberShahr > مصاحبه

دوچرخه راهش را کنار سواره‌ها باز می‌کند

حوزه معاونت شهرسازی پروژه‌ای برای مناسب‌سازی‌ فضا‌های شهری دارد که مهم‌ترین بخش آن مناسب‌سازی پیاده‌رو‌ها برای تمام اقشار شهروندان است. در کنار آن اگر خیابانی ظرفیت ایجاد خیابان کامل را داشت شناسایی و با پیشنهاد شهرداری‌های مناطق اجرا شود. در این میان طرح ساخت مسیر دوچرخه سواری در خیابان ایرانشهر به‌صورت نمادین اجرا شده است. نکته‌ای که در تهران باید به آن دقت کنیم شیب زیاد شهر است که اجازه حرکت روان و راحت را برای همه دوچرخه‌ها نمی‌دهد برای همین گسترش دوچرخه سواری هیچ‌وقت دراولویت قرار نداشت.

الزام در فرآیند بازنگری طرح های توسعه

تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری از جمله طرحهای جامع و تفصیلی دارای فرآیند طولانی می باشند و پس از ابلاغ نیز طی یک دوره زمانی کوتاه نیاز به بازنگری دارند که متاسفانه فرآیند بازنگری آنها تاکنون به طور شفاف پیش بینی نشده است. این یادداشت به بهانه طرح «ارزیابی و آسیب شناسی طرح تفصیلی شهر تهران و ارایه الگوی بازنگری آن» که در حال حاضر توسط مشاور شهرداری تهران تهیه می شود به نکاتی چند در مورد فرآیند این بازنگری طرح اشاره دارد: