عابرشهر | AberShahr .:. در حال بارگذاری می باشد .:.

شهر

عابرشهر | AberShahr > شهر

دوچرخه راهش را کنار سواره‌ها باز می‌کند

حوزه معاونت شهرسازی پروژه‌ای برای مناسب‌سازی‌ فضا‌های شهری دارد که مهم‌ترین بخش آن مناسب‌سازی پیاده‌رو‌ها برای تمام اقشار شهروندان است. در کنار آن اگر خیابانی ظرفیت ایجاد خیابان کامل را داشت شناسایی و با پیشنهاد شهرداری‌های مناطق اجرا شود. در این میان طرح ساخت مسیر دوچرخه سواری در خیابان ایرانشهر به‌صورت نمادین اجرا شده است. نکته‌ای که در تهران باید به آن دقت کنیم شیب زیاد شهر است که اجازه حرکت روان و راحت را برای همه دوچرخه‌ها نمی‌دهد برای همین گسترش دوچرخه سواری هیچ‌وقت دراولویت قرار نداشت.

تفاوت دسترسی و نفوذپذیری

بنتلی در کتاب «محیط های پاسخده» یکی از مهم­ترین اصول طراحی و کلیدی فضاهای شهری را نفوذپذیری عنوان می­کند. او نفوذپذیری به فضاهای شهری را “امکان انتخاب مردم برای رفتن از مکانی به مکانی دیگر می­داند”. بنتلی نفوذپذیری را صرفا فیزیکی نمی­داند و  به دو نوع نفوذپذیری کالبدی(دسترسی) و نفوذپذیری بصری در کتابش اشاره دارد.

تحلیل میدان با استفاده از روش چیدمان فضا

سه مفهوم فضای شهری، فضای عمومی و فضای جمعی برخی اوقات یکسان در نظر گرفته می‌شوند درصورتیکه فضاهای شهری به اعتقاد مدنی پور فضای اجتماعی و فضای مصنوع (ساخته شده) تعریف می شود. فضاهای عمومی در برگیرنده تمام ساختمان‌ها، اشیاء و فضاهای محیط شهری و نیز رویدادها و روابط میان آنها است(مدنی پور، ۱۳۸۷). نیاز ذاتی فضای جمعی برقراری تعاملات اجتماعی بین افراد و گروه های مختلف است که شاخص ترین فضای جمعی پاتوق است