پايتخت داري به سبك لندن

ارسال شده در توسط معینی
عابرشهر | AberShahr > پیاده مداری > پايتخت داري به سبك لندن

برنامه ۲۹۰ صفحه اي شهردار لندن براي مسکن، ترافيک و آلودگي

به گزارش «دنياي اقتصاد» از جزئيات اين برنامه حاکي است شهردار لندن بنا دارد با يک برنامه براي حل مسائل سه گانه «مسکن»، «ترافيک» و آلودگي» به عنوان عناصر کيفيت زندگي شهري، پايتخت انگليس را در سال ۲۰۴۱ به شهر خوشايند و بدون استرس تبديل کند.

دنياي اقتصاد : شهردار لندن با طرح ريزي متفاوت براي اداره شهر، چشم انداز ۲۵ ساله کيفيت زندگي در پايتخت انگليس را تصوير کرد. پيش نويس برنامه ۲۹۰ صفحه اي «صادق خان» براي حل سه چالش ترافيک، آلودگي و مسکن، با هدف جلب نظر ساکنان لندن و تضمين اجراي موفق، در سامانه شهرداري منتشر شده است تا ايده هاي مکمل دريافت شود. شهردار لندن با تشريح «۱+۱۵» ويژگي شبکه حمل و نقل شهري، متعهد شده است پايتخت انگليس را در سال ۲۰۴۱ به شهر «بدون استرس» تبديل کند. «مترو»، محور برنامه است.

شهردار لندن براي حادترين چالش زندگي در کلان شهرها که گريبان ساکنان پايتخت انگليس را نيز گرفته است، اعمال سبک متفاوتي از برنامه ريزي شهري را آغاز کرد. «صادق امان خان» ملقب به «صادق خان»، يک برنامه ۲۹۰ صفحه اي براي ارتقاي «کيفيت زندگي در لندن» تهيه کرده و با «انتشار عمومي» پيش نويس آن در سامانه شهرداري و «فراخوان رسمي» براي جلب نظرات موافقان و مخالفان و ايده هاي مکمل، خود را متعهد کرده است «پايتخت انگليس را تا سال ۲۰۴۱ به شهري عاري از ترافيک، آلودگي و کمبود مسکن» تبديل کند.

«صادق خان» با اين سبک برنامه ريزي، از يک سو وعده برخي شهرداران مبني بر «اداره شهر با مشارکت ساکنان» را در لندن از طريق «به رسميت شناختن حق اظهارنظر شهروندان نسبت به هر نوع تصميم شهرداري» محقق کرده و از سوي ديگر با ارائه تضمين کتبي (تعهد قيدشده در برنامه) براي بهبود اساسي سه عنصر شکل دهنده کيفيت زندگي در کلان شهرها، «برنامه لندن ۲۰۴۱» را به لحاظ جدايي از يکسري «اقدامات زودگذر و تبليغاتي يا شوهاي عمراني بي خاصيت در شهر»، پرمحتوا و کارآمد تنظيم کرده است.

محور اين برنامه، «تردد و ترافيک» را هدف قرار داده اما محتواي آن، به تسهيل تامين مسکن، کاهش ذرات آلاينده هوا و حتي اشتغال شهري منجر خواهد شد. برنامه سنجش پذير «صادق خان» در بخش حمل و نقل و ترافيک شهري، داراي «۱+۱۵» ويژگي کمي و کيفي است به طوري که «۱+۶» شاخص ترافيکي که منشا استرس ساکنان کلان شهرها محسوب مي شود، طي ۲۵ سال آينده به ميزان مشخص، به نفع ساکنان مجموعه شهري لندن بهبود مي يابد.

در اين برنامه، «مترو» و «اتوبوس» به وسايل نقليه قابل رقابت با خودروي شخصي به منظور پوشش بيش از ۵۰ درصد سفرهاي درون شهري لندن تبديل مي شوند تا ترافيک حداقل ۱۵ درصد و ازدحام در مترو حداقل ۲۰ درصد کاهش يابد و سرعت نقل و انتقال مسافر در شبکه حمل و نقل عمومي حداقل ۱۰ درصد افزايش پيدا کند. کاهش غلظت ذرات آلاينده در آسمان لندن به سطح استاندارد و همچنين حل مشکل نياز به ۵۰ هزار واحد مسکوني جديد در سال از طريق توسعه ظرفيت سکونتي حومه لندن نيز دو اثر مثبت ديگر «برنامه لندن ۲۰۴۱» است. «صادق خان» براي معماي تامين مالي توسعه مترو و ناوگان اتوبوسراني شهري، يک استراتژي اعتباري با ۷ سرفصل تدارک ديده که کمترين اتکا را به بودجه دولتي و شهرداري دارد.

 

طرح تحول حمل و نقل لندن

صادق خان، شهردار لندن، چشم اندازي براي آينده اين کلان شهر ترسيم کرده است که حمل و نقل شهري در آن نقش محوري دارد. صادق خان پيشنهاد مي کند با تحول حوزه حمل و نقل شهري مي توان لندن را به شهري براي همه لندني ها،تبديل کرد. او قصد دارد لندن را شهري سبزتر، سالم تر و برخوردارتر سازد. استراتژي حمل و نقل صادق خان نقشه راهي است که دورنماي تحول حمل و نقل لندن را در ۲۵ سال آينده ترسيم مي کند. اين سند نشان دهنده عزم او براي متحول ساختن خيابان هاي لندن، بهبود حمل و نقل عمومي و فرصت آفريني براي توسعه مسکن سازي و اشتغال است. از ديد صادق خان، حمل و نقل تنها زندگي روزمره ما را متاثر نمي سازد و تنها به جابه جايي هاي روزانه محدود نمي شود. حمل ونقل مي تواند به ايجاد فرصت هاي تازه براي اهالي لندن منجر شود و شخصيت تازه اي براي شهر بسازد.

به عنوان شهردار لندن، صادق خان متعهد شده است در جهت تامين حمل ونقل ارزان، قابل اعتماد و مطمئن گام بردارد. او چنين سامانه حمل و نقلي را حق شهروندان مي داند و معتقد است چنين سامانه اي مي تواند ظرفيت هاي موجود براي بهبود زندگي عموم را بارور سازد. مجموعه شهرداري لندن به منظور افزايش مشارکت عمومي در امر سياست گذاري شهري، پيش نويس طرح تحول حمل و نقل لندن را در قالب يک سند ۲۹۰ صفحه اي در ماه ژوئن سال جاري منتشر کرد و از شهروندان خواست که ديدگاه هاي خود را ظرف مدت يک ماه در سامانه نظرسنجي وارد کرده يا از طريق پست الکترونيک ارسال کنند. فرصت مشارکت در اين طرح چندي پيش پايان يافت و شهرداري لندن مشغول بررسي ديدگاه هاي ارسالي شهروندان است. نسخه نهايي استراتژي حمل و نقل صادق خان، پس از اعمال تغييرات پيشنهادي، در ابتداي سال آينده ميلادي منتشر خواهد شد.

پيش بيني مي شود جمعيت لندن از ۹ ميليون کنوني تا سال ۲۰۴۱ به بيش از ۵/ ۱۰ ميليون نفر افزايش يابد. که بايد راه هاي تازه اي براي گسترش لندن يافت. با حفظ روند کنوني، تا سال ۲۰۴۱ افزايش تقاضا براي حمل و نقل شهري موجب خواهد شد که ۷۱ درصد از سفرهاي شهروندان با متروي لندن در ساعات اوج شلوغي صبحگاهي، در شرايط ازدحام انجام شود. به اين ترتيب ۶۵ درصد از سفرهاي صبحگاهي شهروندان با راه آهن سراسري نيز در شرايط ازدحام صورت خواهد گرفت. در چنين شرايطي اهالي لندن به طور متوسط سالانه ۲ روز و نيم از عمر خود را در گره هاي ترافيکي هدر خواهند داد. از سوي ديگر لندن در رعايت حدنصاب ذرات آلاينده موفق نبوده است. حتي سطوح پايين اين ذرات معلق نيز براي سلامت شهروندان مضر است، اما لندن حتي استاندارد پيشنهادي سازمان بهداشت جهاني را نيز تامين نکرده است. طبق پژوهش هاي انجام شده، لندن با روند کنوني، تا سال ۲۰۳۰ هم قادر به رعايت معيار هاي مربوطه نخواهد بود. بيش از يک چهارم خيابان هاي لندن در سال ۲۰۲۰ با اين استانداردها مطابقت نخواهند داشت. عدم پيروي از اين استانداردها لندن را با خطر تحميل جريمه هاي سنگين از سوي اتحاديه اروپا قرار داده بود.

گرچه اين معيارها در قوانين دولتي انگلستان بازتاب يافته اند، اما با خروج انگلستان از اتحاديه اروپا، استانداردهاي هواي پاک اين اتحاديه در لندن موضوعيت نخواهد داشت و فعالان نگران کمرنگ شدن اقدامات دولتي در جهت بهبود وضعيت آلاينده ها در شهرهاي بزرگ انگلستان و بالاخص لندن هستند. شهردار در اجراي اين قوانين مصمم است و مي خواهد اين کلان شهر را تا سال ۲۰۵۰ به شهري فاقد کربن تبديل کند. اين در حالي است که با روند کنوني تا سال ۲۰۵۰ تنها مي توان انتشار گاز دي اکسيد کربن را به نصف تقليل داد. محاسبه تاثير اقتصادي تغييرات اقليمي، بسيار پيچيده و تقريبا ناممکن به نظر مي رسد، اما پيش بيني هاي علمي نشان داده است تغييرات اقليمي کنترل نشده مي تواند ۵ تا ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي لندن را متاثر سازد، در حالي که انجام اقدامات پيشگيرانه تنها به منابعي به ارزش يک تا ۲ درصد از توليد ناخالص داخلي لندن نياز دارد.

مهم ترين اولويت هاي اين برنامه عبارت است از: «خيابان هاي سلامت» که براي مقابله با معضل کم تحرکي طراحي شده اند، کاهش ترافيک در سطح خيابان هاي لندن، هوايي پاک تر و تلاش در جهت رسيدن به چشم انداز شهر بدون کربن، سيستم حمل و نقل شهري قابل اتکا که توانايي پاسخگويي به جمعيت را داشته باشد، شبکه حمل و نقلي مقرون به صرفه و در دسترس، سرمايه گذاري در حوزه حمل و نقل به منظور حمايت از توسعه بخش هاي مسکن و اشتغال. در اين پيش نويس، رويکرد خيابان هاي سلامت مورد توجه قرار گرفته است. به اين ترتيب، سلامت و کيفيت تجربه فردي در بحث برنامه ريزي شهري در اولويت قرار مي گيرند.

به منظور دستيابي به اهداف زير، رويکرد خيابان هاي سلامت در کل سامانه حمل و نقل به کار گرفته خواهد شد:

خيابان ها و مردم سالم: ۸۰ درصد از سطح عرصه هاي عمومي شهر لندن را خيابان ها تشکيل مي دهند. تبديل اين خيابان ها به «خيابان هاي سلامت» منجر به افزايش کيفيت زندگي همگان خواهد شد. بر اساس چشم انداز تحول حمل و نقل لندن، صادق خان قصد دارد با انجام موارد زير اين هدف را محقق سازد: دگرگون ساختن خيابان آکسفورد، معرفي و گسترش محدوده بسيار پاک، حذف تلفات و جراحات حوادث رانندگي در خيابان هاي لندن و احداث شبکه مسيرهاي دوچرخه سواري در سراسر لندن.

تجربه اي مناسب از حمل و نقل شهري: حمل و نقل عمومي بهترين گزينه براي طي کردن مسافت هايي است که نمي توان پاي پياده و يا با دوچرخه طي کرد. متروي لندن در حال حاضر ۱۱ خط و ۲۷۰ ايستگاه فعال دارد و طول شبکه ريلي آن به ۴۰۲ کيلومتر مي رسد. در ساعات اوج ترافيک ۵۴۳ قطار در اين خطوط حرکت مي کنند. هم اکنون بيش از ۳۶ درصد از سفرهاي درون شهري با خودروهاي شخصي انجام مي شود و سهم حمل و نقل عمومي از اين مجموعه تنها ۳۷ درصد است. تجربه سفري سريع و آسوده با حمل و نقل عمومي، جايگزيني جذاب براي استفاده از خودروهاي شخصي خواهد بود. و پيشنهاد شهردار براي تحقق چنين شرايطي به قرار ذيل است: احداث خط قطار شماره ۲ لندن، به روزرساني و توسعه شبکه مترو لندن، افزايش موارد حق تقدم براي شبکه اتوبوس هاي شهري لندن و تسهيل دسترسي عموم مردم به ايستگاه ها و وسايل حمل و نقل عمومي.

خانه ها و مشاغل جديد: لندن سالانه نيازمند بيش از ۵۰ هزار دستگاه مسکن جديد است و تا سال ۲۰۴۱ ناگزير هستيم بيش از ۲/ ۱ ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد کنيم تا کيفيت زندگي همه افزايش يابد. پيشنهاد شهردار براي تحقق اين اهداف عبارت است از: تبديل برخي معابر شهري به پياده راه، توسعه خطوط مترو، ايجاد خط جديد حمل و نقل آبي بر رودخانه تيمز، توسعه واحدهاي مسکوني در اراضي دولتي در مجموعه شهري لندن.

استراتژي حمل و نقل لندن چشم انداز ۲۵ سال آينده اين کلان شهر را مورد توجه قرار مي دهد و تمامي جوانب حمل و نقل شهري را مد نظر دارد. اجراي موفقيت آميز اين طرح، مستلزم تحقق اين موارد است: ايجاد آمادگي براي فناوري هاي جديد و تغييرات غيرقابل پيش بيني که در شيوه زندگي روي مي دهد، يافتن راهي منصفانه تر و کارآتر براي تامين هزينه هاي توسعه حمل و نقل شهري لندن و همکاري با ساير ذي نفعان پروژه، نظير ارگان ها و کسب و کارها در سطح شهر لندن و فراتر از آن.

گزارش پيشرفت اجراي اين طرح، به صورت سالانه در وبگاه «سفر در لندن» منتشر مي شود.

دورنماي لندن ۲۰۴۱: لندن پس از اجراي استراتژي حمل و نقل شهردار رنگ ديگري به خود خواهد گرفت عمده اين تغييرات عبارتند از: کاهش ۳ ميليوني سفرهاي درون شهري با خودروي شخصي، کاهش تملک خودروي شخصي در لندن به ميزان ۲۵۰ هزار دستگاه، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي ترافيک، کاهش ۱۰ درصدي حمل و نقل کالاها در ساعات اوليه صبح، افزايش ۱۰۰ درصدي سفرها با شبکه قطار شهري، افزايش ۹۰ درصدي ظرفيت قطارهاي شهري لندن، افزايش ۸۰ ميليون صندلي/ کيلومتر به شبکه قطارهاي شهري، کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدي ازدحام در قطارهاي شهري، افزايش ۶۰ درصدي سفرها با شبکه اتوبوس هاي شهري، افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدي سرعت اتوبوس هاي شهري، در زمينه آلاينده ها: کاهش ۷۲ درصدي انتشار دي اکسيد کربن، کاهش ۹۴ درصدي انتشار دي اکسيد نيتروژن، رعايت سطح مجاز ذرات معلق در تمامي خيابان هاي لندن. کاهش ۷۰ درصدي تلفات و آسيب هاي جدي ناشي از سوانح رانندگي در سطح خيابان هاي لندن به طوري که از سال ۲۰۳۰ هيچ شهروندي به عنوان مسافر يا راننده در اثر تصادفات اتوبوس هاي شهري لندن کشته نخواهد شد.

شهروندان براي دسترسي به امکانات و خدمات شهري وابستگي کمتري به خودروهاي شخصي خواهند داشت به طوري که بيش از يک ميليون نفر(۱۰ درصد جمعيت) در مناطقي زندگي خواهند کرد که بهترين امکانات ارتباطي را در اختيار خواهند داشت و بيش از ۶/ ۷ ميليون نفر(۵/ ۷ درصد جمعيت) با استفاده از امکانات حمل و نقل شهري، کمتر از ۴۵ دقيقه تا مرکز لندن فاصله خواهند داشت. اين رقم در مقايسه با شرايط کنوني ۳/ ۲ ميليون نفر بيشتر است. به اين ترتيب تعداد شهرونداني که با حمل و نقل شهري در کمتر از ۴۵ دقيقه به فرصت هاي شغلي دسترسي دارند، بيش از ۷۰ درصد افزايش خواهد يافت. در راستاي توسعه حمل ونقل ارزان، قيمت بليت وسايل نقليه عمومي تا سال ۲۰۲۰ در لندن افزايش نخواهد يافت.

رسيدن به چشم اندازي که ارائه شده است، بودجه سالانه اي بالغ بر ۳/ ۳ ميليارد پوند طلب مي کند. استراتژي مجموعه شهرداري لندن براي تامين منابع مالي اين طرح به شرح زير است: عوارض کسب و کار که در اختيار شهرداري قرار خواهد گرفت و جايگزين بودجه عملياتي و سرمايه گذاري دولتي خواهد شد، وام هاي موسسه حمل و نقل لندن که بر اساس درآمدهاي آينده اين موسسه دريافت مي شود، درآمد ناشي از فروش بليت شبکه حمل و نقل شهري و عوارض طرح ترافيک، درآمد ناشي از تبليغات شهري و فروش و اجاره دارايي هاي شهرداري، سرمايه گذاران خصوصي، بودجه هاي دولتي ديگر، طرح اخذ عوارض ارزش افزوده توسعه يافتگي از املاک. در شرايطي که توسعه يافتگي ناشي از ارائه خدمات حمل و نقل عمومي است. در طول اجراي اين طرح روش هاي تامين منابع مالي به طور مرتب پايش شده و در صورت لزوم تغييراتي در آنها ايجاد خواهد شد.

در اجراي اين طرح سه فاز زماني پيش بيني شده است. فاز نخست آن در فاصله سال هاي ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ است و بر فعاليت هاي زيرساختي تمرکز دارد. فاز دوم در فاصله سال هاي ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ اجرا مي شود و بر فعاليت هاي توسعه تمرکز دارد و فاز نهايي آن از سال ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۱ اجرا مي شود و بر بهينه سازي متمرکز است.

 

پيش نياز اصلي:کاهش وابستگي به خودروي شخصي

وابستگي به خودروي شخصي به کاهش سطح سلامت عمومي در لندن منجر شده است. خيابان ها به مکان هايي پر ازدحام، آلوده، و خطرناک تبديل شده اند که امکان پياده روي يا دوچرخه سواري را از شهروندان سلب کرده اند. خدمات اتوبوس هاي شهري، و مترو اغلب در شرايط پر ازدحام و بعضا غير قابل اتکا و غير مستقيم است. به اين معنا که براي بسياري از شهروندان، بديل مناسبي براي خودروي شخصي محسوب نمي شود. دسترسي به برخي از بخش هاي لندن مدت هاست که تنها با استفاده از خودروي شخصي امکان پذير است و هيچ گزينه ديگري براي دسترسي به اين مناطق طراحي نشده است. در نخستين گام براي حل اين معضلات، لندن ناگزير است به شهري بدل شود که در آن پياده روي، دوچرخه سواري، و حمل و نقل عمومي پاک، بهترين بديل براي اغلب سفرهاي درون شهري باشد. چنين تغييري نه تنها بر کيفيت زندگي و سطح سلامت شهروندان مي افزايد، بلکه با کاستن از ازدحام کنوني، امکان استفاده از عرصه خيابان را براي فعاليت هاي ثمربخش را نيز فراهم مي کند. جمعيت رو به افزايش، در سال هاي پيش رو فشار مضاعفي بر زيرساخت هاي شهري لندن وارد خواهند ساخت. ضروري است که با برنامه ريزي و اقدامات زودهنگام از بروز شرايط ناخوشايند در آينده پيشگيري شود. خودروهاي شخصي در قياس با فضايي که اشغال مي کنند، نقش اندکي در جابه جايي افراد دارند. اين خودروها سبب بروز ازدحام در خيابان ها مي شوند، مبادلات تجاري و حمل ونقل بار را با مشکل مواجه مي کنند.

خدمات غيرقابل اتکاي مترو نيز، برنامه ريزي زماني براي سفرهاي شهري را مختل مي سازد، وقت شهروندان را هدر مي دهد و سبب مي شود رفت و آمد روزانه مردم به فرآيندي ناخوشايند و پراسترس تبديل شود. برخي شهروندان به منظور احتراز از اين مشکلات عطاي حمل و نقل شهري را به لقايش مي بخشند و خودروهاي شخصي را انتخاب مي کنند. بسياري از بخش هاي حومه لندن از خدمات حمل و نقل مناسب بي بهره اند و به اين ترتيب ساکنان اين مناطق به فرصت هاي شغلي، تحصيلي، و آموزشي لازم دسترسي پيدا نمي کنند، انزواي اجباري اين افراد، يکپارچگي اجتماعي و عدالت شهري را در عمل ناممکن مي سازد. از سوي ديگر سالمندان و افراد ناتوان جسمي، که در حال حاضر ۱۴ درصد از جمعيت لندن را تشکيل مي دهند، به طور ميانگين دو سوم ساير گروه ها در شهر تردد مي کنند. با پير شدن جمعيت، لزوم فراهم آوردن امکانات لازم براي راحتي اين گروه ملموس تر مي شود. ناگزيريم بر تسهيلات حمل و نقل شهري بيفزاييم تا زمينه حضور اين گروه نيز در عرصه شهري مهيا شود. طرح «دسترسي بدون پله» به متروي لندن که اجراي آن از سال جاري آغاز شده است، به تسهيل تردد اين گروه ها در ۵۷ ايستگاه اصلي مترو منجر خواهد شد.

براي دستيابي به اين اهداف، شهردار لندن اميدوار است بتواند شهروندان را به پياده روي، استفاده از دوچرخه يا حمل ونقل عمومي ترغيب کند.

 

محدوده بسيار پاک

محدوده بسيار پاک ناحيه اي در لندن است که کليه وسايل نقليه براي ورود به آن نيازمند رعايت استانداردهاي آلايندگي يا پرداخت عوارض روزانه هستند. قوانين محدودکننده اين ناحيه در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته جاري خواهد بود و مرزهاي جغرافيايي اين محدوده دقيقا بر محدوده طرح ترافيک فعلي منطبق است. از ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ قواعد محدودکننده اين ناحيه به اجرا در مي آيند. به موجب اين طرح تنها خودروهاي بنزين سوز داراي استاندارد يورو۴ مي توانند بدون پرداخت عوارض ۵/ ۱۲ پوندي به بخش مرکزي لندن وارد شوند. خودروهاي ديزلي براي ورود به اين محدوده بايد استاندارد يورو ۶ را رعايت کنند. تمام خودروهايي که بيش از ۱۰ سال از توليدشان مي گذرد مشمول اين عوارض مي شوند؛ مگر آنکه ثابت کنند حد نصاب آلايندگي اين استانداردها را رعايت مي کنند. محدوده اجراي اين طرح به تدريج گسترش خواهد يافت. کنترل مبادي ورودي اين محدوده با دوربين انجام مي شود و پرداخت عوارض مربوطه، از طريق درگاه اينترنتي مربوطه ميسر خواهد شد.

از تاريخ ۲۳ اکتبر سال جاري، تمام خودروهايي که فاقد استاندارد يورو ۴ باشند، براي ورود به محدوده مرکزي لندن ناگزيرند علاوه بر پرداخت عوارض روزانه ۵/ ۱۱ پوندي بابت ورود به محدود طرح ترافيک، مبلغ ۱۰ پوند نيز بابت آلايندگي بيشتر بپردازند. با در نظر گرفتن درآمد متوسط ساکنان لندن که حدود ۵ هزار پوند در ماه است، دارندگان خودروهاي آلاينده، در ماه بيش از ۶۴۵ پوند تنها براي تردد در اين محدود پرداخت کنند که حدود ۱۳ درصد از کل درآمدشان را تشکيل مي دهد. مبلغ عوارض روزانه خودروهاي آلاينده در لندن برابر با قيمت ۱۸ ليتر بنزين است. عوارض ورود براي خودروهاي آلاينده به اين منظور اعمال شده است که آمادگي لازم را براي اجراي طرح ناحيه بسيار پاک در مردم ايجاد کند. در نخستين روز اجراي اين طرح صادق خان، شهردار لندن در بيانيه اي اعلام کرد:«امروز، لندن سخت گيرانه ترين قوانين مبارزه با آلايندگي در سطح شهرها را به مرحله اجرا درآورده است. زمان آن فرارسيده است تا گام هاي جدي براي مبارزه با آلودگي هوا برداريم. من به عنوان شهردار، براي پاک کردن هواي آلوده لندن مصمم هستم. بايد پاسخي براي آمار شرم آور بحران هاي سلامت عمومي لندن و هزاران مرگ زودهنگام ناشي از آلودگي هوا انديشيده شود.»

موفقيت سامانه حمل ونقل آينده لندن، در گرو کاهش وابستگي شهروندان به خودروهاي شخصي است. چالش ترافيک، موقعيت لندن را به عنوان کلان شهري کارآ و پويا تهديد مي کند. تنها راهکار بلندمدت اين چالش ايجاد شبکه حمل و نقل شهري باکيفيت است که در مراکز تجاري، تفريحي، و آموزشي به راحتي در دسترس شهروندان باشد. مجموعه شهرداري لندن قصد دارد با اجراي اين طرح ترتيبي اتخاذ کند که در سال ۲۰۴۱ بيش از ۸۰ درصد از جابه جايي هاي درون شهري به صورت پياده، با دوچرخه يا از طريق شبکه حمل و نقل عمومي انجام شود. شهردار مصمم است که تا سال ۲۰۳۳ تمام تاکسي ها و خودروهاي کرايه و تا سال ۲۰۳۷ همه اتوبوس هاي شهري کاملا پاک و بدون آلايندگي باشند. مطابق اين طرح تمام خودروهاي سواري نويي که در سال ۲۰۴۰ در لندن تردد مي کنند، پاک خواهند بود. تمام سامانه حمل و نقل در لندن تا سال ۲۰۵۰ در شرايط پاک قرار خواهند گرفت. بيش از يک ميليون نفر روزانه از طريق مترو به مرکز لندن مي آيند و موفقيت لندن به عنوان يک قطب اقتصادي به اين شبکه حمل و نقل وابسته است. آلودگي هوا يکي از چالش هاي عمده پيش روي لندن است.

به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ شماره 4190 20/8/96

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3660137

معینی
smmoeini@gmail.com
سلام، به عابر-شهر خوش آمدید. اینجا وبگاه شخصی سید محمد مهدی معینی فارغ التحصیل دکترای شهرسازی با گرایش برنامه ریزی شهری از دانشگاه نیوکاسل-انگلستان است. تحصیل و زندگی در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی همراه با بیش از 20سال سابقه کار اجرایی و پژوهشی در مدیریت شهر تهران تجربه ای بس گرانقدر است که امیدوارم بتوانم از این طریق حاصل آنرا به دیگران انتقال دهم.