محیط مصنوع و فعالیت فیزیکی

ارسال شده در توسط معینی
عابرشهر | AberShahr > شهر > محیط مصنوع و فعالیت فیزیکی

ارتباط بسیار تنگاتنگی بین فعالیت های فیزیکی[1]، سلامتی و محیط های مصنوع وجود دارد . اثر محیط مصنوع[2] بر سلامتی عمومی، عموما از طریق انتخاب وسیله حمل و نقل حاصل از الگوهای متفاوت محیط مصنوع نمایان می شود[3
محیط مصنوع از ترکیب کاربری زمین و سیستم حمل و نقل حاصل می شود و در جریان سفر در شهر برای کار، تفریح و تفرج خودش را نشان می دهد. هر سفر خارح از خانه به جاده و مقصد ارتباط دارد اثر محیط مصنوع بر سلامتی انسان همچنین به انتخاب نوع وسیله نقلیه ارتباط دارد که این خود نتیجه محیط مصنوع متفاوت است . انتخاب اتومبیل، اتوبوس و طول زمان سفر برای رسیدن به مقصد از اثرات محیط مصنوع متفاوت می باشد
فعالیت های فیزیکی[4] به هر نوع فعالیت بدنی و بر اساس قدرت انسان مثل ورزش کردن ، دویدن، پیاده روی و دوچرخه سواری معطوف می شود

[1]- Physical activity [2] -Built Environment

[3] Sallis et al, 2004, Saelens et al, 2003, Handy et al, 2002, Frank et al, 2004

[4] – Physical Activity

معینی
smmoeini@gmail.com
سلام، به عابر-شهر خوش آمدید. اینجا وبگاه شخصی سید محمد مهدی معینی فارغ التحصیل دکترای شهرسازی با گرایش برنامه ریزی شهری از دانشگاه نیوکاسل-انگلستان است. تحصیل و زندگی در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی همراه با بیش از 20سال سابقه کار اجرایی و پژوهشی در مدیریت شهر تهران تجربه ای بس گرانقدر است که امیدوارم بتوانم از این طریق حاصل آنرا به دیگران انتقال دهم.