طرح لندن ۲۰۱۹ و چگونگی نظارت بر اجرای آن 

ارسال شده در توسط معینی
عابرشهر | AberShahr > شهر > طرح لندن ۲۰۱۹ و چگونگی نظارت بر اجرای آن 

استراتژی توسعه فضایی لندن[۱] در قالب طرح لندن  ۲۰۱۹[۲] دارای چارچوب یکپارچه اقتصادی، زیست محیطی، حمل و نقل و اجتماعی برای توسعه لندن در ۲۰-۲۵ سال آینده است که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۴۱ اجرا می شود. توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت، توسعه اجتماعی و ترویج بهبود محیط زیست در لندن بزرگ از اهداف اصلی طرح لندن است. همچنین در این طرح به اهداف زیر نیز تاکید شده است.

  • اصل برابری فرصت ها برای همه مردم
  • کاهش نابرابری سلامت و ارتقای سلامت مردم لندن
  • دستیابی به توسعه پایدار در انگلستان
  • تغییرات آب و هوایی و پیامدهای تغییرات آب و هوایی
  • مطلوبیت ترویج و تشویق استفاده از رودخانه تیمز مخصوصاً برای حمل و نقل مسافر و بار
  • استفاده از منابع موجود برای اجرای استراتژی های شهردار.

این سند ۵۴۲ صفحه ای، جنبه های مختلف جغرافیایی و مکانی و استراتژی های دیگر شهردار را برای اطمینان از سازگاری آنها با سیاست هایی که در مورد حمل و نقل عمومی،  محیط زیست،  توسعه اقتصادی،  مسکن،  فرهنگ، نابرابری های سلامتی و سلامتی برای کسانی که با این موضوعات سر وکار دارند را گرد هم آورده است. دیدگاه صادق خان به عنوان  شهردار لندن از سال ۲۰۱۶ همواره  اقتصادی بوده است او از مشاغل بیشتر و با حقوق بیشتر که در سراسر پایتخت گسترش یافته است، حمایت می کند. او از  شهری که در آن مردم می توانند زمان کمتری را برای رفت و آمد صرف کنند و دارای مناطق پر رونق، مسکن مناسب و مقرون به صرفه، همراه با فرصت های شغلی هیجان انگیز و پیشرفته هست، دفاع می کند و خواهان شهری است که دسترسی به فرهنگ عالی در بافت هرقسمت از آن با میراث غنی ساخته شده است. او همچنین از صنایع خلاق در حال رشد در سطح جهانی در شهر لندن حمایت می کند. همچنانکه در مقدمه این سند آمده است این طرح به رایزنی گذاشته شد و بازخورد از آن به شکل گیری تمام استراتژی های شهردار کمک کرد. علاوه بر این، برای اطلاع از توسعه طرح لندن، تعدادی کارگاه آموزشی برگزار شد که فرصتی را فراهم کرد تا طیف وسیعی از ذینفعان گرد هم آیند و در مورد چالش ها و فرصت هایی که شهر با آن روبرو است، بحث کنند.

طرح لندن دارای ۱۲ فصل است. فصل اول به کلیات طرح برنامه ریزی برای آینده لندن از جمله رشد خوب (مناسب) در برگیرنده رشد اجتماعی و اقتصادی فراگیر و پایدار از نظر زیست محیطی در لندن بزرگ می پردازد و به این نکته اشاره دارد که موضوع و خط مشی های ویژه مکانی[۳] طرح به تحقق اهداف رشد خوب شهرکمک می کند و این سیاست راهی است ضروری که از طریق آن می توان به توسعه پایدار در لندن دست یافت. در این طرح تاکید شده است که لندن باید از لحاظ اجتماعی و اقتصادی فراگیر و از نظر زیست محیطی پایدار باشد.. فصل دوم الگوی کلی توسعه فضایی لندن با تمرکز بر استراتژی های رشد مکانهای خاص لندن و چگونگی ارتباط با جنوب شرقی گسترده تر آن است. فصل های سه تا دوازدهم سیاستها و اجرای موضوعی نظیر طراحی، مسکن، زیرساخت های اجتماعی، اقتصاد، میراث و فرهنگ، زیرساخت سبز و محیط طبیعی، زیرساخت های پایدار، حمل و نقل، تامین مالی طرح لندن و نظارت بر اجرای طرح می پردازد.

از مهمترین ویژگی این طرح که در فصل ۱۲ به آن پرداخته شده است بحث نظارت بر اجرای این طرح که به عهده شهردار گذاشته است، می باشد. شهردار لندن متعهد و موظف است تا با ابزارهای قانونی طرح مذکور را اجرا نماید. برای این مهم، استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد[۴]  به عنوان معیار قابل ‌اندازه‌گیری توصیه شده است که نشان‌دهنده میزان دستیابی به اهداف استراتژیک طرح  هست. ترکیبی از شاخص های کلیدی عملکرد و سایر معیارهای عملکرد، که در گزارش نظارت سالانه[۵] تعیین شده تحت نظارت قرار خواهند گرفت. همچنین شاخص ها و اقدامات کلیدی عملکرد و نحوه اندازه گیری آن که در گزارش نظارت سالانه که توسط شهردار باید ارایه شود در جدول ۱۲٫۱ سند طرح ذکر شده است که همواره باید مورد بازنگری قرار گیرد. البته گزارش نظارت سالانه تنها گزارش قانونی از وضعیت لندن نیست چرا که گزارشات دیگری از جمله گزارشات حمل و نقلی یا انرزی و… مکمل گزارش سالانه را نیز تکمیل می کنند.

داشتن مجموعه ای مختصر از شاخص های کلیدی عملکرد و اقدامات لازم برای نظارت بر اجرای موفق سیاست های این طرح بسیار مهم است. شاخص های کلیدی عملکرد از تعهدات و اولویت های کلیدی شهردار به صورت ساختارمند پشتیبانی می کنند. آنها به دنبال ارزیابی پیشرفت سالانه و ساخت  دوره های زمانی معنی دار هستند. اندازه گیری برای هر شاخص جهت و مقیاس تغییر را نشان می دهد که سیاست های لندن به دنبال دستیابی به آن هستند. البته که آنها خود نماینده سیاست یا بار اضافی بر مسئولیت های تعریف شده نیستند.

در مجموع شاخص های کلیدی عملکردها در برابر گزارش نظارت سالانه، کارکرد یا عملکرد اجرایی را نمایش می دهد  بنابراین عملکرد اجرایی مجموعه ای جامع از داده ها و اقدامات مکمل و دقیق تر در کنار شاخص های کلیدی عملکردها و گزارش نظارت سالانه قرار می گیرد. این گزارش توسط شهردار در اول هر سال منتشر می شود. ارقام نظارت سالانه قانونی همراه با تفسیر است که ممکن است شامل ارقام عملکرد مربوطه نیز باشد. گزارش نظارت سالانه همچنین طیف وسیعی از داده های دیگر را که برای درک اجرای طرح در چارچوب وسیع تر مرتبط هستند، بررسی می کند.

هشت شاخص منتخب و اقدامات کلیدی عملکرد و نحوه اندازه گیری آنها:

  • مسکن
شاخص های کلیدی عملکرد روش اندازه گیری
تامین خانه های جدید افزایش عرضه خانه های جدید در این مدت (تحت نظارت بر تکمیل مسکن خانه های تأیید شده) ، به منظور تأمین ۶۶۰۰۰ خانه اضافی خالص مورد نیاز هر سال تا مارس ۲۰۲۹٫
تامین خانه های ارزان قیمت روند درصد مثبت تصویب برنامه ریزی برای مسکن ارزان قیمت (بر اساس میانگین در حال حرکت).
  • اقتصاد
شاخص های کلیدی عملکرد روش اندازه گیری
تامین ظرفیت اداری طرح مجوزهای برنامه ریزی برای فضای اداری حداقل سه برابر متوسط ساخت فضای اداری در سه سال گذشته است.
فراهم آوردن فضای کاری مقرون به صرفه روند مثبت در فضای کار مقرون به صرفه به عنوان سهم از کل فضای در تأیید برنامه ریزی (بر اساس میانگین متحرک).
در دسترس بودن زمین های صنعتی به طور کلی خالص فضای صنعتی و انباری در لندن در مکانهای صنعتی تعیین شده وجود ندارد (بر اساس میانگین متحرک).

۳-محیطی

شاخص های کلیدی عملکرد روش اندازه گیری
حفاظت از کمربند سبز و زمین باز متروپولیتن لندن از آسیب به کمربند سبز و زمین شهری متروپولیتن از طریق فرایند درخواست ارجاع شده، جلوگیری شد.
انتشار کربن از طریق توسعه جدید متوسط کاهش انتشار کربن در محل حداقل ۳۵ درصد در مقایسه با مقررات ساختمان ۲۰۱۳ برای برنامه های کاربردی توسعه مورد تایید

۴حمل و نقل

شاخص های کلیدی عملکرد روش اندازه گیری
سهم مدهای حمل و نقلی افزایش سهم  پیاده روی، دوچرخه سواری و عمومی حمل و نقل عمومی (بدون احتساب تاکسی ها) تا سال ۲۰۴۱ به ۸۰ درصد می رسد

۵-سلامتی

شاخص های کلیدی عملکرد روش اندازه گیری
اهالی لندن مشغول سفرهای فعال هستند روند مثبت در ارائه پارکینگ دوچرخه (بر اساس میانگین چرخشی) برای حمایت از هدف همه لندنی ها انجام دو دوره ده دقیقه ای سفر فعال در روز تا سال ۲۰۴۱٫

۶-الودگی هوا

شاخص های کلیدی عملکرد روش اندازه گیری
الودکی هوا روند مثبت در برنامه های کاربردی توسعه قابل تأیید و تایید شده نشان می دهد که آنها حداقل دارای استاندارد خنثی کیفیت هوا برای انتشار (بر اساس میانگین نورد) هستند.

۷-میراث

شاخص های کلیدی عملکرد روش اندازه گیری
تاثیر توسعه بر میراث لندن روند مثبت در کاهش آسیب و/یا افزایش مزایای دارایی های تعیین شده میراث در برنامه های توسعه قابل تأیید مورد تأیید (بر اساس میانگین در حال حرکت).

۸-فرهنگی

شاخص های کلیدی عملکرد روش اندازه گیری
ایجاد زیرساخت های فرهنگی بدون از دست دادن خالص مکانها و امکانات فرهنگی (بر اساس میانگین متحرک).

[۱] – – London Spatial Development Strategy (SDS)

[۲] – London Plan 2019

[۳] – Spatially-specific policies

[۴] – Key Performance Indicators (KPIs)

[۵] – Annual Monitoring Report  (AMR)

معینی
smmoeini@gmail.com
سلام، به عابر-شهر خوش آمدید. اینجا وبگاه شخصی سید محمد مهدی معینی فارغ التحصیل دکترای شهرسازی با گرایش برنامه ریزی شهری از دانشگاه نیوکاسل-انگلستان است. تحصیل و زندگی در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی همراه با بیش از 20سال سابقه کار اجرایی و پژوهشی در مدیریت شهر تهران تجربه ای بس گرانقدر است که امیدوارم بتوانم از این طریق حاصل آنرا به دیگران انتقال دهم.