3 پیاده پذیری از منظر جهان

ارسال شده در توسط معینی
عابرشهر | AberShahr > پیاده مداری > 3 پیاده پذیری از منظر جهان

طالعاتی که توسط کرامبک (2006) با حمایت بانک جهانی در دوره دکترا در انستیتو ماساچوست صورت پذیرفته است مولفه های سه گانه ای را برای اندازه گیری پیاده پذیری که امکان تعمیم آن به همه شهرهای دنیا را دارد را پیشنهاد می دهد. البته هنوز بانک جهانی نتایج این تحقیق را که در قالب یک همکاری با دانشگاه و در یک شهر تست شده بعنوان نظر نهایی خود اعلام نکرده است اما ارزش علمی این پژوهش که در دوره دکترا صورت پذیرفته غیر قابل انکار است.  این مطالعات بر اساس سه سطح محلی، ملی و جهانی محیط پیاده پذیر را قابل اندازه گیری و امکان رتبه بندی شهرها را از این طریق مهیا ساخته است.  

تفاوت عمده مولفه های پیشنهادی کرامبک  با دیگر طرح های مشابه پیاده پذیر نظیر طرح پیاده پذیری شهر کانزاس،  حذف کاربری (متنوع /مختلط) زمین که تاثیر عمده ای روی راحتی ، پیوستگی و کوتاهی مسیر پیاده دارد می باشد. بر اساس فرضیه این تحقیق زیر ساخت ها و سیاست های اجرایی تاثیر کوتاه و میان مدت،  و کاربری زمین اثر بلند مدت در پیاده پذیری دارند. که منظور نشده اند

براساس این مطالعات  مولفه های جهانی پیاده پذیری [1] بطور خلاصه شامل سه مولفه امنیت/ ایمنی [2]،   راحتی/ جذابیت [3] و حمایت از سیاست ها[4]  می باشند در جدول زیر 14 متغیر وابسته به این سه مولفه اصلی آورده شده اند. :[5]

 

            مولفه ها

متغیرهای وابسته

 

 

امنیت و ایمنی

 

نسبت (تعداد) حادثه های جاده ای که منجر به جرح پیادگان می شوند

برخورد پیاده با دیگر انواع حمل و نقل

عبور ایمن از عرض خیابان

تفسیر ذهنی پیادگان از امنیت و ایمنی

کیفیت رفتار حمل و نقل موتوری

 

 

راحتی و جذابیت

 

نگهداری و تمیزی مسیرهای پیاده

وجود تسهیلات با کیفیت برای نابینایان و ناتوانان جسمی

تسهیلات و راحتی در مسیر پیاده نظیر نشستن و توالت عمومی

موانع موقت و دایمی در مسیر پیاده

وجود تسهیلات ایمنی برای عبور از عرض خیابان

 

 

حمایت از سیاست ها

منابع و بودجه اختصاصی برای طرحهای عابر پیاده

وجود راهنمای طراحی شهری در ارتباط با پیاده

وجود /تحکیم قوانین و مقررات ایمنی پیادگان

سطح توسعه عمومی برای ارتباط و نزدیکی بین پیادگان و رانندگان وسیله نقلیه موتوری

 


[1] Components of Global Walkability Index (GWI)

[2] Safety and security

[3] Convenience and attractiveness

[4] Policy support

[5] Krambeck and Shah (2006), p10

معینی
smmoeini@gmail.com
سلام، به عابر-شهر خوش آمدید. اینجا وبگاه شخصی سید محمد مهدی معینی فارغ التحصیل دکترای شهرسازی با گرایش برنامه ریزی شهری از دانشگاه نیوکاسل-انگلستان است. تحصیل و زندگی در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی همراه با بیش از 20سال سابقه کار اجرایی و پژوهشی در مدیریت شهر تهران تجربه ای بس گرانقدر است که امیدوارم بتوانم از این طریق حاصل آنرا به دیگران انتقال دهم.