فراترکیب مقاله های فارسی زبان علمی-پژوهشی با موضوع “پیاده” مروری بر سال های ۱۳۹۷-۱۳۸۰

ارسال شده در توسط معینی
عابرشهر | AberShahr > پیاده مداری > فراترکیب مقاله های فارسی زبان علمی-پژوهشی با موضوع “پیاده” مروری بر سال های ۱۳۹۷-۱۳۸۰

به دنبال انقلاب صنعتی، رشد روزافزون شهرنشینی، گسترش شهرها و سلطه اتومبیل بر آن ها پیاده روی، این عادت قدیمی، کم کم جای خود را به استفاده بیش از پیش به اتومبیل داد و امکان تردد پیادگان را در بسیاری از شهرها کم رنگ تر از قرن پیش کرد که سبب شد موضوع پیاده بار دیگر در دستور کار بسیاری از شهرها قرار گیرد. به دنبال اهمیت این موضوع، پژوهش های زیادی در جهان و نیز در چند دهه اخیر در ایران صورت پذیرفت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و تفسیر آنچه تاکنون در ایران در قالب مقاله پژوهشی منتشر شده و نیز جهت پیشگیری از تکرار در زمینه­ی پژوهش های پیاده به بررسی کمی و کیفی مطالعات انجام شده در این زمینه، پرداخته است. رویکرد پژوهش به صورت کیفی و راهبرد اصلی آن مطالعه ای و موردکاوی است. از روش فراترکیب و کدگذاری نیز جهت بررسی تحلیلی-تفسیری مطالعات پیشین استفاده شده است. در این پژوهش، ۸۰ مقاله علمی-پژوهشی مرتبط با موضوع پیاده در بازه زمانی ۱۳۹۷-۱۳۸۰ بررسی شده که با مطالعه ساختار و محتوای مقاله های علمی-پژوهشی فارسی زبان، به ترسیم چشم انداز کنونی پژوهش های با موضوع پیاده دست یافته است. نتایج بیانگر حجم زیاد و روزافزون پژوهش های پیاده در دو دهه اخیر، با محوریت پیاده مداری و  پیاده راه است. در عین حال در اغلب مقاله ها با تمرکز بیش از حد بر پیاده راه ها، ترویج اصل اساسی پیاده مداری در جهت ارتقای کیفیت شهرها و پاسخگویی به نیازهای شهروندان ازجمله جابجایی، تحرک فیزیکی، خرید، تفریح و … نادیده انگاشته شده است. تکرار محتوایی پژوهش های پیاده، تکرار در انتخاب نمونه موردی، تعدد و اختلاط گستره واژگان کاربردی و کم تر پرداختن به عابر پیاده و گروه های مخاطب ویژه شامل کودکان، کم توانان و ناتوانان جسمی ازجمله اصلی ترین مسائل مرتبط با مقوله پیاده می باشد. همچنین ازجمله موضوعات ترکیبی پرتکرار در این حوزه می توان به امنیت، سلامت، پایداری و گردشگری اشاره نمود.

لینک دانلود مقاله (بزودی)

معینی
smmoeini@gmail.com
سلام، به عابر-شهر خوش آمدید. اینجا وبگاه شخصی سید محمد مهدی معینی فارغ التحصیل دکترای شهرسازی با گرایش برنامه ریزی شهری از دانشگاه نیوکاسل-انگلستان است. تحصیل و زندگی در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی همراه با بیش از 20سال سابقه کار اجرایی و پژوهشی در مدیریت شهر تهران تجربه ای بس گرانقدر است که امیدوارم بتوانم از این طریق حاصل آنرا به دیگران انتقال دهم.