حمل و نقل فعال

ارسال شده در توسط معینی
عابرشهر | AberShahr > واژه نامه > حمل و نقل فعال

زندگی فعال به فعالیت های فیزیکی روزانه بخصوی فعالیت پیاده روی معطوف می شود
جابجایی ها یی که با استفاده از فعالیت فیزیکی ( توان بالقوه) انسان مثل پیاده روی و دوچرخه سواری صورت می پذیرد اصطلاحا حمل و نقل فعال[1] نیز می نامند. بسیاری از متخصصین بر این عقیده اند که حمل و نقل فعال بعنوان الگویی بسیار کارا در افزایش تحرک عمومی در جامعه می تواند تاثیر بسزایی در افزایش سلامتی و کاهش استرس مردم شهرها داشته باشد. این نوع حمل و نقل در بسیاری از کشورها ی پیشرفته که مدافع محیط زیست سالم شهری هستند بسرعت در حال تحقق می باشد

[1] – Active Transportation

معینی
smmoeini@gmail.com
سلام، به عابر-شهر خوش آمدید. اینجا وبگاه شخصی سید محمد مهدی معینی فارغ التحصیل دکترای شهرسازی با گرایش برنامه ریزی شهری از دانشگاه نیوکاسل-انگلستان است. تحصیل و زندگی در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی همراه با بیش از 20سال سابقه کار اجرایی و پژوهشی در مدیریت شهر تهران تجربه ای بس گرانقدر است که امیدوارم بتوانم از این طریق حاصل آنرا به دیگران انتقال دهم.